Administrerende direktør i LOS AS, Geir Tønnesland. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien / LOS

LOS lyser opp Trondheim

LOS Energy er valgt som kraftleverandør til Trondheim kommune frem til 2017.

Det skriver LOS Energy i en pressemelding onsdag.

Leverandøravtalen varer til 2017, med mulig forlengelse til 2019. Avtalen har en årlig verdi på nærmere 60 millioner kroner, og hadde oppstart 1. januar 2015, skriver LOS.

LOS Energy leverer, ifølge pressemeldingen, et årlig strømforbruk på 140 gigawattimer fordelt på i underkant av 1.700 anlegg. Størrelsen tilsvarer strømforbruket til omtrent 9.000 norske husholdninger med et årlig snittforbruk på 16.000 kilowattimer.

I avtalen ligger leveranser innen kraftforvaltning og prissikring, samt selskapets systemer for rapportering, avregning og fakturering.

– Vi er selvsagt svært godt fornøyd med at Trondheim kommune velger LOS Energy som sin energileverandør. I tillegg til å befeste vår posisjon som Norges største leverandør i bedriftsmarkedet, betyr det mye for oss å styrke posisjonen ytterligere i Trøndelag hvor vi allerede har flere store kunder, uttaler administrerende direktør i LOS AS, Geir Tønnesland, i pressemeldingen.