Lønnsspesialist, Fredrikstad

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

Firma COWI
FylkeØstfold
StedFredrikstad
Søknadsfrist20.05.2019

Har du erfaring med lønn fra A til Å? Både ingeniører, planleggere og støttefunksjoner bidrar når vi løser noen av samfunnets viktigste og mest komplekse utfordringer. Vi søker nå en strukturert og nøyaktig Lønnsspesialist som kan bidra positivt til vårt fantastiske arbeidsmiljø og vår framtidige utvikling.

BLI DEL AV ET INKLUDRENDE OG DYKTIG ARBEIDSMILJØ

COWI er et internasjonalt rådgivende ingeniørselskap med ansatte i over 30 land verden over. I Norge har vi rundt 1200 medarbeidere fordelt på forretning og støttefunksjoner som alle jobber mot vårt felles mål: å skape betydelige verdier for kunder, mennesker og samfunn. Vår seksjon for Lønn består av rundt 10 personer i Norge, Danmark og Sverige, og vi er nå på jakt etter en ny lønnsspesialist i Norge ved vårt kontor i Fredrikstad.

Som Lønnsspesialist i COWI vil du ha ansvar for at medarbeiderne våre får utbetalt lønn til riktig tid, samt rapportering og dialog med relevante myndigheter. Rollen innebærer mye selvstendig arbeid, men også tett samarbeid med vår andre norske lønnskollega. Stillingen er en 100% stilling.

Typiske arbeidsoppgaver vil kunne være:

 • Utarbeidelse av lønn fra A-Å
 • Sykefraværsoppfølging og refusjoner (NAV)
 • Kontoavstemminger
 • Testing i SAP ved system- eller regeloppdateringer
 • Årsavslutning
 • Besvare spørsmål og rådgi medarbeidere på lønnsspørsmål

DU ER DYKTIG PÅ SYSTEMER OG HAR OFTE ET SMIL PÅ LUR

Vi søker deg som har noen års erfaring med lønnsarbeid, og særlig med beskatning, reiser og lønn. I tillegg har du erfaring med regnskap, fortrinnsvis lønnsavstemminger. Du har relevant akademisk bakgrunn, eller lengre relevant erfaring som kompenserer for manglende utdannelse. Vi jobber mye i SAP, HCM og MS Office, og forutsetter at du har noe kjennskap til disse, samt lover og regler innen lønnsområdet. Som person er du både strukturert og nysgjerrig, og du ser løsninger hvor andre ser problemer.

I tillegg kan du gjenkjenne deg i følgende:

 • Du har god systemforståelse
 • Du er opptatt av detaljer
 • Du er dyktig i Excel
 • Du kan gjøre deg forstått på engelsk og kan minimum forstå skandinaviske språk
 • Du har godt humør og tar med deg positiv energi på jobb

COWI SOM ARBEIDSPLASS

COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig arbeidsmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

 • Hos oss får medarbeiderne i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter og kurs
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser
 • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

INTERESSERT?

Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte:
Pernille Lading Hedberg, e-post: PLHE@cowi.com, tlf: +45 56401347

Vi ser frem til å motta din CV og søknadsbrev så snart som mulig, og senest innen 20. mai 2019. Arbeidssted vil være Fredrikstad. Alle søknader behandles konfidensielt.

Søk stilling

Vis flere stillinger: