Alt ligger til rette for et godt oppgjør, mener forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet (til venstre). Motpartens leder, Norsk Industris Knut E. Sunde, advarer mot på svekke konkurransekraften til eksportnæringen. Foto: Heiko Junge / NTB
Alt ligger til rette for et godt oppgjør, mener forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet (til venstre). Motpartens leder, Norsk Industris Knut E. Sunde, advarer mot på svekke konkurransekraften til eksportnæringen. Foto: Heiko Junge / NTB

Lønnsoppgjøret er i gang – fare for streik over påske

LO er klar til å kaste samfunnet ut i storstreik hvis kravene i lønnsoppgjøret ikke innfris. Startskuddet gikk mandag. Streiken kan være et faktum om tre uker.

Forhandlingsfristen for frontfagsoppgjøret er i utgangspunktet 21. mars, med mekling etter påske. En storstreik i industrien kan være et faktum når arbeidsuka starter 8. april. Da skal partene ha gjort sitt ytterste for å bli enige gjennom forhandlinger og mekling.

Allerede første arbeidsdag etter påske får vi en antydning om hvordan en konflikt vil arte seg. Da blir det offentliggjort hvem som tas ut i streik hvis forhandlingene kollapser.

– I år er det pengene som gjelder. Folk har gått gjennom dyrtid og renteøkninger, og merker at lønnen rekker stadig kortere. I år skal vi ha en lønnsøkning som ligger over prisveksten, sier forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet.

Noen minutter før klokka 10 mandag formiddag troppet arbeidsgiversiden, Norsk Industri med fungerende leder Knut E. Sunde i spissen, mannsterke opp i møterommet på Hotell Opera i Oslo. Partene utvekslet krav og hadde et innledende møte før forhandlingene for alvor tar til.

Venter godt oppgjør

Årets lønnsoppgjør har verken oljekrise eller pandemi som bakteppe. Dessuten går konkurranseutsatt industri så det suser, påpekte den mektige forbundslederen da han formelt overlevert Fellesforbundets krav.

– Det borger for et godt oppgjør, sa Eggum før han overleverte en mappe med krav som ifølge forbundslederen «ikke er så tjukke, men betydningsfulle».

Fellesforbundet krever:

* Lønnstillegg som sikrer økt kjøpekraft. Det betyr at lønnsveksten må være høyere enn prisveksten.

* Ekstra tillegg til de med lavest lønn. Lavlønn regnes som lønn under 90 prosent av den gjennomsnittlige industriarbeiderlønna.

* Etter- og videreutdanningsreform, slik at arbeidstakere blant annet gis mulighet til å holde tritt med den teknologiske utviklingen, samt tariffestet rett til full lønn under etter- og videreutdanning.

* Rett til permisjon med lønn for å følge barn under tolv år til lege, helsestasjon eller tannlege.

Frontfagsoppgjøret gjelder konkurranseutsatt industri, og tas først for å sikre at lønningene i Norge ikke blir mye høyere enn hos Norges konkurrenter i utlandet.

– Moro å komme i gang

– Det skal bli moro å komme i gang, framholdt Sunde da han fikk ordet.

– Så kan vi lage en skikkelig norm og gi signaler til resten av samfunnet, sa han.

For Knut E. Sunde blir det første lønnsoppgjør som fungerende administrerende direktør i Norsk industri. Han overtok som fungerende sjef da Stein Lier-Hansen trakk seg i desember.

Norsk Industris innstilling før lønnsoppgjøret oppsummeres slik i organisasjonens krav:

* God konkurranseevne er en nødvendig betingelse for norsk næringsliv og arbeidsplasser. Det er viktig at det legges til rette for omstilling og økt sysselsetting.

* For å sikre bedrifter og arbeidsplasser må lønnsutviklingen ikke svekke industriens konkurranseevne.

LO-forbundet Fellesforbundet er sammen med YS-forbundet Parat representanter for arbeidstakersiden, mens Norsk industri representerer arbeidsgiverne. Parat overleverer sine krav først klokka 13.