Lønnsoppgjøret blir spist opp av renten

Folk med vanlige inntekter og gjeld fra 1 million kroner og oppover får mindre å rutte med i år, etter at renter og prisvekst har tatt sitt.

Et par med to inntekter på 300.000 og 400.000 kroner og gjeld tre ganger samlet inntekt, kan reelt sett få 10.000 kroner mindre å rutte med i år etter at renteutgiftene er betalt, skriver Aftenposten.

Den samlede prisveksten blir 4 prosent i år, ifølge Norges Bank. Lønnsveksten er anslått til 6 prosent. To tredeler av lønnstillegget forsvinner dermed ved at strøm, mat, bensin, flyreiser og andre varer og tjenester blir dyrere.

I tillegg har renteøkningene bidratt med sitt, og totalt sett vil dermed renteøkninger og prisvekst ta hele lønnstillegget og litt til, ifølge avisens beregninger.