Lønnsom vekst for Norconsult

Norconsult økte omsetningen i fjor med 10 prosent til 810 millioner. Inntjeningen hang med og ga et resultat før skatt på 47,6 millioner som gir en margin på 5,9 prosent, opp fra 5,7 året før.

Utenlandsomsetningen som utgjorde omlag 20 prosent av totalomsetningen, holdt seg på samme nivå som foregående år. Veksten i 2004 har skjedd på hjemmemarkedet, men selskapet har fortsatt klare mål om også å vokse internasjonalt. Norconsult har klare vekstmål framover. Vår strategi er å videreutvikle et norskeid, multidisiplint selskap som kan konkurrere på linje med de store internasjonale aktørene. Vekst er samtidig et sunnhetstegn og er nødvendig for et selskap som skal betjene et marked i utvikling, kommenterer adm. direktør John Nyheim som med tilfredshet konstaterer at fjorårsveksten ikke har svekket lønnsomheten og soliditeten i Norconsult.