Lønnealléen vant OBOS rehabiliteringspris

Lønnealléen borettslag på Tveita vant prisen for beste rehabiliteringsprosjekt avsluttet i 2001. Arbeidene kostet 134 000 kroner pr. leilighet. Vinneren får 100 000 kroner.

OBOS har siden 1990 delt ut prisen for beste rehabiliteringsprosjekt blant boligselskaper i Oslo-området. Omfattende rehabilitering Lønnealleèn borettslag ligger i Sigrid Undsets vei 1-5 på Tveita i Oslo og består av tre høyblokker med 204 leiligheter. Borettslaget sto ferdig i 1964. I 2001 sluttførte de en omfattende rehabilitering av borettslaget. Arbeidene som er utført er etterisolering og teglforblending av fasadene og utvidelse og utbedring av de eksisterende balkongene kombinert med ny utebelysning og nye inngangsdører samt nytt gulv på takterrasse. Totalt investering kom på 27,5 millioner kroner som gir 134 000 kroner pr. leilighet. Hevet status Juryen sier blant annet dette om vinneren: Førsteinntrykket er at bygget er bedre nå enn da det var nytt. Juryen vil også fremheve den vellykkede utvidelsen av balkongene som i skala og proporsjoner fortsatt harmoniserer med den opprinnelige bygningskroppen på en forbilledlig måte. Arbeidet som er utført hever bygningenes og områdets status. Slike prosjekter får man til hvis alle legger godsida til og drar i samme retning. Derfor vil juryen gi en honnør ikke bare til styret men også til alle beboerne i Lønnealléen borettslag. Juryen for Rehabiliteringsprisen for 2001 har bestått av juryleder Thorbjørn Berntsen, Albert Nordengen, overarkitekt Mikael Lye fra Plan- og Bygningsetaten og Jan-Gunnar Fjeldstad fra bladet Byggeindustrien. Avdelingssjef Bjarne Bredviken fra OBOS Prosjekt AS har utgjort sekretariatet. Arkitekt for rehabiliteringen har vært J. W. Werder mens Boro Bygg har vært byggteknisk rådgiver. P. G. Sverdrup har vært prosjektleder for rehabiliteringen og entreprenør har vært Stensrud & Stensrud.