Løkkegata 11 (Tyrilistiftelsen)

Prosjektleder Rolf Gjerdrum fra Evensen & Evensen.

Med utbyggingen av Løkkegata 11 på Lillehammer, får Tyrilistiftelsen samlet alle sine fasiliteter under ett tak, og kan tilby Nord- Europas råeste klatrevegg. Det gir nye muligheter.

Fakta

Sted: Lillehammer

Prosjekttype: Næring- og boligbygg

Byggherre: Løkkegata 11
(Steinar Moe Eiendom)

Bruttoareal: 2.800 kvm rehab,
1.700 kvm nybygg

Totalentreprenør:
Evensen & Evensen

Kontraktssum eks mva:
45 millioner kroner

Arkitekt: RAM arkitektur

Rådgivere: RIB/RIBr næringsdel: Rambøll l RIB boligdel: PentaCon

Underentreprenør/leverandører: Elektro: HB-elektro l Betong- og stålarbeider: Con-Form l Baderoms-
kabiner: Part Construction l Stor-
kjøkken: Lillehammer Storkjøkken l Rørlegger boligdel: VVS-Installasjon l Rørlegger næringsdel: Ramsøy l Ventilasjon: Lillehammer Ventilasjon l Maling/belegg: Malermesterne l Kjøkken og garderobe: HTH l Vinduer: Lian l Glassfasader og hoveddør: Østlandske Fasadeteknikk l Mur, teglforblending og rep. gammel tegl og fliser: Delphin & Klashaugen l Miljøsanering: Isoteks Miljø l Taktekking: Protan l Grunn- og utomhusarbeid: S&B Stenersen l Kontorinnredning og himlinger: Moelven Nordia l Parkett: Parkett-partner l Byggevarer: Gausdal Landhandleri l Innerdører: Maxbo l Ståldører: Atlas Industri l Lås, beslag og adgangskontroll: B&T Låsservice l Blikkenslager: Edvind Hansen & Søn

«Mulighetenes sted» står det skrevet i ett av kunstneriske uttrykkene som henger på veggen i kafeen i det nye Tyrilisenteret. Det er ord som treffer spikeren på hodet. Tyrilistiftelsen tilbyr behand-
ling og oppfølging av rus-
middelavhengige. Her vil flere personer få behandling, bo og også arbeide i til-
knytning til det som i frem-
tiden skal bli en kafe og det nye klatresenteret som er etablert i bygget. Etter at det ble klart at eiendoms-investoren Steinar Moe ønsket å kjøpe opp Løkkegata 11 og også bygge et nytt hybelhus med 30 leiligheter i tilknytning til den gamle og æreverdige bygningsmassen i Løkkegata 11, har også det gamle bygget fått «nye muligheter».

Rå klatrevegg
Den eldste bygningsmassen har aner tilbake til 1700- tallet, men huskes i moderne tid for å ha huset produk-sjonen til Li-Glass, som gikk konkurs for snart fire år siden. Siden har bygnings-massen stått tilnærmet ubrukt før den lokale entreprenøren Evensen & Evensen signerte en totalentreprise med Steinar Moe Eiendom på 45 millioner kroner for rehabilitering av den eksisterende bygningsmassen på 2.800 kvm og oppføring av et nytt hybelhus på 1.700 kvm over fire etasjer på nabotomta.

Før Tyrlistiftelsen overtok den nye bygningsmassen i Løkkegata, har de drevet et klatresenter ved Strandtorget. Med det nye klatresenteret er det ingen tvil om at Tyrlistiftelsen forventer et løft. Det betegnes som Nord-Europas råeste klatresenter. Klatreveggen er på moderate 15 meter, men det er mulighetene for å knekke veggen og omfanget av ulike klatreruter som imponerer. I tillegg får Tyrilistiftelsen arealer for behandling og administrativ virksomhet, og det er etablert en butikk og lokaler til kafedrift i tilknytning til klatresenteret.

Gammel teglstruktur fram i lyset
Åpningen av den nye bygningsmassen markerer en ny tid for Tyrlistiftelsen. Men for entreprenøren har en viktig del av rehabiliteringsprosjektet vært å tilbakeføre og vise fram den gamle teglsteinsstrukturen også innvendig i bygget. Teglsteins-fasadene til den eldste delen av bygget er verneverdig. RAM arkitektur fra Lillehammer er arkitekt for prosjektet.

─ I administrasjonsdelen av bygget tar vi ut en stor åpning i dekket for å få fram det gamle bygget inne i lokalene, med et overlys over som kommer til å gi et flott uttrykk og kombinasjon mellom gammel og moderne utforming, sier prosjektleder Rolf Gjerdrum i Evensen & Evensen.

Resultatet har blitt et tøft uttrykk der den gamle teglsteinen igjen har kommet til heder og ære. Eksponert betong i den nye kafeen og administrasjonsdelen bidrar til å skape et moderne inntrykk. Toppet med kunstneriske innslag fra åtte lokale kunstnere med tilhold i nabobygget Fabrikken, oser det av urbanitet og livsglede i lokalene.

Betongen eksponeres
Også hybelhusene har fått en røff design. Con-Form har ført opp råbygget i plasstøpt betong, og det er lagt vekt på å utnytte de eksponerte betongoverflatene innvendig.

─ Det er brukt stålformer under utstøping og alle betongveggene er oljebehandlet. Resultatet har blitt svært bra, sier Gjerdrum.

Bygget er koblet til fjernvarmenettet og varme tilføres gjennom vannbåren varme. For hybelhuset er det benyttet vinduer med ekstra god U-verdi for å oppnå kravet til Husbank-finansiering for boenheten.

Løsningsorientert byggherre
Han sier at rehabiliteringsarbeidet i den eksisterende bygnings-massen har vært en detaljkrevende jobb.

─ Det dukker alltid opp noen overraskelser i slike rehabiliterings-prosjekter, og vi har i byggetiden prosjektert tett mot byggingen og det har kommet flere endringsforslag fra byggherren. Men vi har samarbeidet godt med en svært løsningsorientert byggherre som har mye erfaring fra byggeprosjekter, sier Gjerdrum.

I den eldre delen av bygget er de opprinnelige bærekonstruk-sjonene bevart.

Selve klatreveggen er lokalisert i en gammel industrihall. For å få plass til klatreveggen måtte taket i hallen heves med seks meter. Takelementene i hallen ble demontert og søylene forlenget før nytt tak ble lagt over den nye klatrehallen.

─ Dette var en operasjon som krevde en stø hånd og god opp-
følging, sier Gjerdrum.

Innbefattet i prosjektet er også opparbeidelse av uteareal med parkeringsareal, noe steinlegging og beplantning.

Evensen & Evensen har brukt noe av arealet i den eksisterende bygningsmassen som riggområde gjennom prosjektet.

─ Dette arealet startet vi nå å rehabilitere og det skal også bli kontorlokaler. Arbeidet gjennomføres utenom opprinnelig kontrakt og vi regner med at vi er i mål i løpet av et par måneder, sier prosjektlederen.

Entreprenøren er godt fornøyd med prosjektet, som periodevis har sysselsatt opp til 20 egne arbeidere.

─ Det har vært et veldig bra prosjekt for oss. Det er et bygg som har fått mye oppmerksomhet, og vi er glade for at vi har lykkes med å realisere arkitektens tanker med å gjenskape den gamle teglsteinstrukturen innvendig, sier han.

15. september flytter de første elvene ved Tyrili inn i de nye leilighetene. De drømmer om et sted med nye muligheter. Det er ikke bygningsmassen det skal stå på for at de skal lykkes med sitt rehabiliteringsmål.