Signering Bjarkøyforbindelsen ved fylkesordfører Knut Werner Hansen og adm. dir. Frode Nilsen i LNS.

LNS signerte Bjarkøyforbindelsen

Mandag 4. august ble en merkedag for Bjarkøyforbindelsen da fylkesordfører Knut Werner Hansen (Ap) og administrerende direktør Frode Nilsen i Leonhard Nilsen & Sønner (LNS) signerte kontrakten for første del av prosjektet.

Entreprise 1 består av tunnel mellom Grytøy og Bjarkøy og sjøfyllinger mellom Grytøy og Sandsøy. Prosjektet skal være ferdig høsten 2017.

LNS-entreprisen har en verdi på 440 millioner kroner, og prosjektet starter opp denne måneden.

Hele prosjektets hovedmålsetting er å knytte øyene Bjarkøy, Sandsøy og Grytøy sammen, og dermed tettere til regionsenteret Harstad. I 2013 ble Bjarkøy kommune slått sammen med Harstad kommune, og forbindelsen skal blant annet bidra til å lette driften av den nye Harstad kommune. Bjarkøyforbindelsene består av:

* Undersjøisk tunnel mellom Grytøya–Bjarkøya (3250 m)

* Bru mellom Grytøya–Sandsøya (900 meter sjøfylling, 300 meter hovedbru, samt tre lavbruer på 46, 66 og 66 meter)

* Ny vei på Grytøya (2000 m)

* Ny vei på Sandsøy (400 m)

* Ny veg på Bjarkøy (200 m)