Lnett – nytt administrasjonsbygg

Foto: Eivind Dirdal - ED Foto ASFoto: Eivind Dirdal - ED Foto ASFoto: Eivind Dirdal - ED Foto ASFoto: Eivind Dirdal - ED Foto ASFoto: Eivind Dirdal - ED Foto ASFoto: Eivind Dirdal - ED Foto ASFoto: Eivind Dirdal - ED Foto ASFoto: Eivind Dirdal - ED Foto ASFoto: Eivind Dirdal - ED Foto ASFoto: Eivind Dirdal - ED Foto ASFoto: Eivind Dirdal - ED Foto ASFoto: Eivind Dirdal - ED Foto ASFoto: Eivind Dirdal - ED Foto ASFoto: Eivind Dirdal - ED Foto ASFoto: Eivind Dirdal - ED Foto ASFoto: Eivind Dirdal - ED Foto ASFoto: Eivind Dirdal - ED Foto ASFoto: Eivind Dirdal - ED Foto ASFoto: Eivind Dirdal - ED Foto ASFoto: Eivind Dirdal - ED Foto ASFoto: Eivind Dirdal - ED Foto ASFoto: Eivind Dirdal - ED Foto ASFoto: Eivind Dirdal - ED Foto ASFoto: Eivind Dirdal - ED Foto ASFoto: Eivind Dirdal - ED Foto ASFra v. Base Propertys prosjektleder Andreas Poulsson, sammen med Backe Rogalands prosjektleder Arne-Reidar Rasmussen.Backe Rogalands prosjektleder Arne-Reidar Rasmussen i øverste etasje.
Backelogo

Backelogo

Saaha

Saaha

EBconsulting

EBconsulting

Moelvenlogo

Moelvenlogo

Nordvestvinduet

Nordvestvinduet

Weda

Weda

Veni

Veni

Seabrokers

Seabrokers

Backe Rogaland har på oppdrag fra byggherre Base Property bygget et moderne kontorbygg i massivtre inntil et fraflyttet staselig rådhus fra 1961.

Fakta

Sted: Sandnes

Prosjekttype: Kontor og garasjeanlegg

Bruttoareal: 8.673 kvadratmeter

Byggherre: Base Property

Totalentreprenør: Backe Rogaland

Totalteknisk entreprenør: Caverion Norge

Kontraktssum eks. mva.: 250 millioner bygg/teknisk entreprise

Arkitekt: SAAHA

Interiørarkitekt: IARK

Landskapsarkitekt: Asplan Viak

Byggherrerådgiver: PAXON

Rådgivere: RIB, RIBr, RIV: Sweco l RIG: Norconsult l RIA: Brekke og Stand l RIMiljø: COWI l ITB: Ekrheim Elconsult l Breeam/VDC: Veni og Multiconsult l RIVA: Teknaconsult l Rådgiver beskyttelse mot EMP/EMI og elektromagnetisk stråling: EB Consulting

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeid: Stangeland Maskin l Spunt: Seabrokers l Himlinger, system- og glassvegger: Moelven Modus l Tømmer utvendig: Faktabygg l Massivtre: Skonto l Vinduer: Nordvestvinduet l Innvendig trapp: Risa Meyer l Taktekking: Protan Entreprenør l Maling: RMB l Glass og alu: Rubicon l Gulv: Vikeså golv l Flis: Waldeland og Varhaug l Solskjerming: Atum l Storkjøkken: Norrøna l Lås og beslag: Låssenteret l Branngardin: BVS l Porter: Portteknikk l Renhold: Weda Renhold l Skilt og tavler: Rumag l Heis: Schindler l Løfteplattform: TKS heis l Branntetting: Firesafe Thermax l Innredning og garnityr våtrom: Norengros l Stål: Kamstål l Stillas: BS-Stillas l Skjermrom: EB Consulting

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Det gamle rådhuset i Sandnes ble opprinnelig bygget som rådhus i Høyland kommune, for 60 år siden. Bygget har stramme, tidstypiske linjer og fredet fasade med tilhørende park. Det nye bygget består av tre bygningskropper fordelt på to massivtre-bygg på fire etasjer, med en stor glass-foaje midt mellom.

Base Property kjøpte i 2017 Sandnes rådhus, hvor målet var blant annet å bygge et nytt kontorbygg. Prosjektet er gjennomført med to sidestilte totalentrepriser. Den tekniske ble tildelt Caverion. Backe Rogaland ble tildelt totalentreprisen på renoveringen av rådhuset og byggingen av nybygget, samt prosjekterings- og fremdriftsansvaret på dette. Nybygget er nå innflyttingsklart. Det utgjør Lnetts nye administrasjonsbygg med tilhørende parkeringsanlegg, samt kontorer til Stafr Consulting AS og Lyse AS.

Nybygget i massivtre har en miljøvennlig, bærekraftig og teknologisk profil. Det er miljøsertifisert i henhold til BREAAM-NOR, i kategorien Excellent, og partene sikter mot Outstanding.

Prosessen

Sikring av bygget har vært annerledes enn standarden. Lnett er det største nettselskapet i Rogaland med sine 160.000 kunder. Strømnettet er samfunnskritisk infrastruktur, og bygget måtte derfor prosjekteres og bygges slik at det oppfyller myndighetenes krav til sikkerhet og beredskap (Kraftberedskapsforskriften).

Arbeidet startet senvinteren 2019. Da begynte rivingen av et mursteinbygg fra 1986 som lå i tilknytning til hovedbygget. Deler av teglveggfasaden ble skåret ut og blir tatt vare på, for å benyttes i et nytt boligkompleks som bygges i Rådhusmarken, like ved. Også smågatestein som lå utenfor det gamle bygget skal gjenbrukes.

Bruttoarealet på nybygget er 8.673 kvadratmeter, og er på fire etasjer over bakken. Det har eksponert massivtre i alle sjakter, inkludert tekniske-, heis- og trappesjakter. Søyler og bjelkesystem er i limtre, rømningstrappene er i massivtre. Innsiden av ytterveggene er kledd med eik og mellombygget har falske yttervegger, hvor den utvendige trekledningen er ført inn i bygget. De innvendige veggene i kontorfløyene er i Moelven Modus nye veggsystem, Loop Wall. Bygget har to tekniske rom på taket og en felles parkeringskjeller i betong.

Byggets arkitekt er Saaha. Mellombygget, med glassfasader over fire etasjer, domineres av en hovedtrapp i eik. - Designer, kunstner og arkitekt Tron Meyer fra Risa Meyer AS har i samarbeid med arkitekten designet trappen som utgjør et kunstverk i seg selv. Trappen er bygget rundt en massivtrekjerne. Også gulvene i bygget er massivtre. Kjernene, på ca. 22 centimeter, er dekket med grus, mineralull og fem centimeter påstøp. – Dette er enestående mot lyd, og gir vekt som tynger ned bygget og forebygger vibrasjoner, beskriver Backe Rogalands prosjektleder, Arne-Reidar Rasmussen.

Han har opplevd en veldig interesse for bygget, hvor det allerede før overlevering har vært flere hundre mennesker på omvisning. Dette er alt fra arkitektkontor til representanter fra kommuner, prosjekteringsfirma og leverandører.

Bygget for bærekraft

Utvendig taktekking er et blått tak levert med Protan Blueproof system, konstruert for å håndtere enorme nedbørsmengder. Takvannet ledes til åpen overvannsdisponering på tomten. Der er det etablert en naturtro park, hvor det blant annet er gamle trestammer fra Sandnes gravlund, som ligger like ved. Materialet danner habitat for mange artsgrupper, særlig for ulike insekter og sopp.

Rasmussen forteller at nedbrytingen av dødveden allerede er i gang, med nylig etablert gul gelesopp og silkekjuke. Nedbøren ledes til et vannspeil med tilhørende sumpsone, som også er viktig for mange ulike insektarter.

På det blå taket er det, etter krav fra energikonsernet, etablert solcellepanel.

– Lnett ønsker å utforske mulighetene for bruk av solceller, både for bruk i bygget og for å lede energi til nettet for salg, forklarer Backes prosjektleder.

Byggherre Base Property har utviklet prosjektet i henhold til Lnetts spesifikasjon. De skal selge hoveddelen av bygget til Lnett AS og leie ut resten.

På spørsmål hvorfor man valgte massivtre, sier Andreas Poulsson, Base Propertys prosjektleder, at kunden utlyste en offentlig anskaffelseskonkurranse, hvor de stilte en del krav som passet med deres miljøstandard.

– Det er ofte enklere å nå miljømålene vi setter oss ved å bygge med massivtre, sier Poulsson.

Samtidig understreker han at for dem var det viktig å ha med seg Backe Rogaland på dette prosjektet, fordi totalentreprenøren nylig overleverte et skolebygg i massivtre.

– Har gjort en god jobb

– De to store parameterne ved bygging er fremdrift og kost. Her har fremdriften gått bedre enn forventet, og det at vi bygget i massivtre har i stor grad bidratt til effektiviseringen. Kostnaden har ikke blitt høyere enn ved tradisjonell materialbruk. For oss i Base Property er det også givende å få delta i noe så nytt. Det har blant annet vært ekstremt spennende å følge med på prosessen med de prefabrikkerte veggene, og hvordan de har påvirket fremdriften. Selv har jeg virkelig kjent på hvordan vi har vært stolte av å vise frem dette massivtrebygget underveis, understreker Bases prosjektleder.

– Er det noe dere er spesielt fornøyde med?

– Vi er fornøyde med helheten, men det mest synlige er jo atriet. I planleggingsfasen gikk vi i samarbeid med arkitekten gjennom fem, seks, syv mulige typer bygg for tomten. Den er nesten kvadratisk. For å utnytte tomten best mulig, med hensyn til arbeidsplassene og dagslys, er det gunstig å føre opp to fløyer med et glassbygg i midten. Her har alle kontorene godt lysinnslipp. Arkitekten har virkelig gjort en god jobb, sier han.

I midten av februar 2020 begynte grunnentreprenøren, Stangeland Maskin AS, å grave ut tomten.

I nybygget er det parkeringskjeller for 45 elbiler, samt sykkelparkering og sykkelverksted med tilhørende stasjon for sykkelvask. Innkjørselen er via det gamle rådhuset, som står på søyler og bæres av dragere. Der er det også etablert nye garderober.

Digital befaring

Norge ble pandemistengt en måned etter at grunnarbeidene startet, og Backe Rogalands prosjektleder bekrefter at Covid-19 førte til krevende situasjoner, men sier at med kohorter og munnbind har det likevel gått bra. De innførte blant annet hjemmekontor. Selv ledet han prosjekteringen, og hadde dialog med de som fulgte opp fremdriften på byggeplassen, i ni måneder. En formann i Backe filmet bygget med et 3D-kamera på hjelmen, mens han gikk rundt i bygget. Dette gav Arne-Reidar Rasmussen og prosjekteringsgruppen anledning til å følge med på fremdriften kontinuerlig. Bildene ble også lagret i et system, foto-BIM, som gjør at de kan hente ut bilder fra hva som helst, når som helst og i all fremtid. De sørget også for dronebilder.

Det er en gravlund på hver side av byggene. På nordsiden gjennomføres et prosjekt som innebærer å åpne opp et lukket elveløp og oppgradere dette som en del av kommunens arbeid for klimatilpasning. I Jærveien i øst, som går parallelt med nybygget gjennomføres flere store infrastrukturprosjekt, med ny høyspentledning, og rør for fjernvarme og -kjøling. På sørsiden av nybygget etableres ny infrastruktur for fellesavløp, høyspent, varme og kjøling, og sør for dette igjen bygges et kompleks med 200 boenheter. Det er byggegjerder, maskiner og prosjekt så å si over alt, og midt gjennom dette skal bårebiler og begravelsesfølger ha tilgang til kapellet og gravlunden.

Bare på Backes prosjekt har det vært 50 – 75 mennesker i snitt, jevnt over. På det meste var det 150 fagfolk i sving. Backe Rogaland benytter Lean-planer og Takt-planer på sine prosjekt.

– Vi har også gjennomført hyppige koordineringsmøter for hele området, forteller prosjektlederen.

Selv deltok han på prosjekteringsgruppens oppstartsmøte, før møtene ble digitale, av hensyn til Covid.

Gjenbruksvegger av tre

Veggsystemet Loop Wall fra Moelven ble benyttet på prosjektet som et prøveprosjekt for produsenten.

Loop Wall er prefabrikkerte veggelement, med kjerne av tre. Veggen er produsert i Norge, lett å håndtere og produsert for å kunne gjenbrukes. Aktørene beskriver hvordan det var fasinerende å følge med på hvordan veggelementer kunne løftes og flyttes på. De er montert med gips på utsidene og skal ha bedre lyd-egenskaper enn ordinære lettvegger av gips.

– I tillegg til høyere kvalitet på det endelige resultatet og bedre ergonomi for de som arbeider, effektiviseres fremdriften på arbeidet, beskriver byggherrens representant, Andreas Poulsson.

Poulsson sier at man ved å velge to sidestilte totalentrepriser gjør at de som byggherre må involvere seg i større grad enn ved en ren totalentreprise.

– Men her har begge partnerne vært gode å samarbeide med. De har virkelig bidratt når det gjelder fremdriften, kontrollen på byggeplassen og for å innfri bærekraftmålet vårt. Dette har virkelig gått helt uten at det ble stilt et spørsmål underveis, det i seg selv er flott. Vi synes dette har vært spennende og godt, sier han.

Både byggherre og entreprenør berømmer også samarbeidet med Lnett.

– De har vært en krevende, men inspirerende kunde. Lnett har vært tett på i hele prosessen, summen av dette gjør at vi kan være stolte av sluttproduktet, sier Poulsson og Rasmussen.