Styreleder Thor Dahl i Norsk Forening for Stålkonstruksjoner (NFS) åpnet Norsk Ståldag 2020 på Grand Hotel.

Litt under 100 deltakere fysisk og digitalt på Ståldagen 2020

107 deltakere var påmeldt til Norsk Ståldag torsdag. Nye innstramminger i smittevernreglene denne uken trakk flere deltakere over til digitale flater, men arrangementet ble likevel gjennomført med en god del mennesker i salen.

Koronaviruset preger stadig konferansehøsten 2020, men Norsk Ståldag går likevel av stabelen fysisk på Grand Hotel i Oslo torsdag med i underkant av 50 mennesker i salen.

Styreleder Thor Dahl i Norsk Forening for Stålkonstruksjoner (NFS) åpnet konferansen med munnbind på haken og engangshansker på hendene torsdag morgen.

– Vi opplever at en del som var påmeldt for fysisk deltakelse har trukket seg etter at vi fikk nye innstramminger, men disse har da flyttet seg over på Teams, opplyste Dahl.

Mens man opprinnelig hadde rundt 70 påmeldte for det fysiske arrangementet og 40 på Teams, åpnet Norsk Ståldag med omtrent 50/50-fordeling mellom fysisk og digital deltakelse.

Norsk Ståldag 2019 hadde omtrent 200 deltakere.

Koronapandemien preger også virkelighetsbildet som stålbransjen må forholde seg til utenfor konferansen, og direktør for samfunnsøkonomi i NHO Øystein Dørum påpekte at næringslivet kommer til å merke effektene av korona i lang tid fremover.

– Bunnen er nådd og vi er på vei oppover, men nivået er fortsatt negativt, og vi har en langvarig negativ trend, sa Dørum.

Se hele programmet for Norsk Ståldag 2020 her.

– Bunnen er nådd og vi er på vei oppover, men nivået er fortsatt negativt, sa direktør for samfunnsøkonomi i NHO Øystein Dørum.

Virus og valuta

NHOs prognoser tilsier at den norske økonomien må et godt stykke ut i 2022 før vi vil være tilbake på 2019-nivå.

– Alle næringer har merket dette på den ene eller andre måten, sa Dørum.

Norsk stålbransje har også merket koronapandemien, og ikke minst fallet i kronekurs som kom i kjølvannet av virusutbruddet og oljepriskrigen denne våren, på kroppen. De som har merket krisen hardest, er de som importerer byggprodukter i stål i utenlandsk valuta.

– Krona svekket seg mellom 20 og 30 prosent i flere uker, og mange hadde signert avtaler i euro. Stålforbundet fikk en juridisk vurdering på om bedriftene hadde rett til prisregulering. Denne sendte vi til de store offentlige byggherrene, regjering, storting og de politiske partiene. Vi har ikke fått målt i hvilken grad vurderingen ble fulgt, men vi har hørt fra medlemmene våre at arbeidet har vært nyttig for dem i forbindelse med sluttoppgjør, sier daglig leder Kjetil Myhre i Norsk Stålforbund til Byggeindustrien.

En interessant utvikling som følge av kronekursfallet i mars, har vært at enkelte norske stålleverandører også har opplevd å styrke posisjonen sin overfor utenlandske aktører i Norge.

Daglig leder Kjetil Myhre i Norsk Stålforbund. Foto: Norsk Stålforbund

– Vi har fått tilbakemeldinger om at selskaper som tidligere har levert til Norge, nå har priset seg litt ut. Det er blant annet noen danske leverandører som har tapt mot norske selskaper i år på områder hvor de har vunnet tidligere. Et av selskapene som jeg pratet med i april, fortalte meg at de aldri hadde hatt så mye å gjøre før, sier Myhre.

Færre oppdrag

Etter hvert som Norge, i likhet med resten av verden, har gått gjennom usikkerhet, nedstengning og nedgang under koronapandemien, har også mange planlagte prosjekter blitt trukket eller utsatt. Dette rammer også stålleverandørene.

– Mange begynner å merke at det er færre oppdrag å regne på, men dette rammer også veldig ulikt. Enkelte klarer seg fremdeles veldig bra, og har mange oppdrag, understreker Myhre.