Harald Rafdal, adm direktør i Mesta AS.

Foto: Gaute B. Iversen

Litt svakere fra Mesta

– Driftsresultatet i tredje kvartal er svakere enn i fjor, noe vi ikke er fornøyd med. Vi jobber kontinuerlig med tiltak for å effektivisere driften og bedre resultatene, sier adm. direktør Harald Rafdal.

Driftsresultat for videreført virksomhet ekskl. gevinst ved salg av eiendom i 3. kvartal 2014 ble MNOK 12 (MNOK 33). Dette gir en driftsmargin på 1,4 % (3,9 %). Resultatet i kvartalet er påvirket av tapsavsetninger i region Øst og Sør.

Driftsinntekter i 3. kvartal 2014, eksklusive gevinst på salg av eiendom, utgjorde MNOK 834 (MNOK 865), en reduksjon på 3 %.

Ordrereserve for videreført virksomhet ved utgangen av 3. kvartal er på MNOK 6 571. Dette utgjør en økning på 1 %, sammenliknet med 2013 og betraktes som tilfredsstillende.

H1-verdien for 3. kvartal 2014 var 2,0, en positiv utvikling fra 6,5 for 3. kvartal 2013.

– Vi er fornøyd med H1-verdien for tredje kvartal. Det er en bekreftelse på at vi gjør mye riktig i arbeidet med HMS. Vi jobber mot en nullvisjon for skader i Mesta, sier Rafdal.

Mesta har i perioden hatt et sterkt fokus på HMS, og gjennomførte i oktober en sikkerhetsdag for alle ansatte i selskapet. Gjennomføringen av Sikkerhetsdagen i Mesta er et viktig tiltak for å styrke HMS-kulturen i selskapet.

– Målet er at vi alle skal bli mer bevisst på det viktige forebyggende arbeidet, og sammen heve kvaliteten på det gode HMS-arbeidet som allerede gjøres i Mesta hver dag, avslutter Rafdal.

Sykefraværet for 3. kvartal 2014 var 5,3 % som er identisk med fjoråret.