Fylkesveier over hele landet har blitt påført store skader etter ekstremvær i sommer. Her fra fylkesvei 454 i Vennesla. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB
Fylkesveier over hele landet har blitt påført store skader etter ekstremvær i sommer. Her fra fylkesvei 454 i Vennesla. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Liten økning til fylkesveier – Naf og MDG reagerer

Naf og MDG mener regjeringens forslag om tilskudd på 415 millioner kroner til fylkesveier ikke er i nærheten av nok.

Pengene skal gå til å styrke vedlikehold, fornying og utbedring av fylkesveiene. Naf er lite fornøyd med at regjeringen ikke bevilger mer. Det er satt 415 millioner kroner for 2024, mens årets budsjett var på 389 millioner kroner. Tilskuddet har dermed økt med bare 26 millioner kroner.

Naf tror den lille minimale økningen vil føre til mer forfall på norske veier.

– Det betyr enda et år der vi kan se forfallet på veiene øke. Dette har store konsekvenser for hverdagsreisen i distriktene, der mange frykter for sikkerheten på veiene på grunn av det dårlige vedlikeholdet, sier administrerende direktør Stig Skjøstad i Naf.

Stortingsrepresentant Lan Marie Berg i MDG er enig i at økningen er for liten, og peker på at veiene trenger mer midler på grunn av skadene fra blant annet ekstremværet Hans.

– Jeg sliter med å forstå at regjeringen kan tro at noen få millioner mer enn i fjor til fylkesveiene er i nærheten av det som trengs etter et år med ekstremvær og store skader på fylkesveiene. Fylkeskommunene trenger flere midler til å ras- og flomsikre og utbedre sine veier, slik at folk i hele landet kan reise på trygge veier, sier hun.

Berg mener regjeringen kunne flyttet penger fra store veiprosjekter som E18 Vestkorridoren og E39 Rogfast til vanlige veier over hele landet som trenger forbedringer.