<p>Hageoldenborren forsyner seg nå fra hager i hele Sør-Norge og oppover i Nordland, og det er larvene som er verstingene. De lever nede i jorda og er særlig glad i grasrøtter, noe som kan gjøre stor skade på plenen, melder Bioforsk.<br></p> Foto: Foto: Erling Fløistad/BioforskLarver av hageoldenborre. (Foto: Erling Fløistad/Bioforsk)Hageoldenborre Jeløya Moss Foto: Foto: Erling Fløistad/BioforskHageoldenborre Jeløya, Moss. Foto: Foto: Erling Fløistad/BioforskHageoldenborre Foto: Foto: Erling Fløistad/BioforskAnsamlinger av måker på plenen kan indikere angrep av oldenborrer. (Foto: Andreas Günther)

Liten larve kan ta knekken på plenen

De glupske larvene til hageoldenborren kan gjøre stor skade på norske plener fra sør til nord. Mange steder er billelarvene pleneiernes store skrekk.

Hageoldenborre ble første gang påvist i Norge i en eng på Vestlandet i 1896. I løpet av de siste 10-15 årene har problemet med biller økt i plen og grøntarealer. Hageoldenborren forsyner seg nå fra hager i hele Sør-Norge og oppover i Nordland. Årsaken til denne økningen er ukjent.

De voksne billene gjør sjelden skade av betydning, men i enkelte herjingsår kan bladverket på trærne snaugnages fullstendig. I epletrær kan billene også gå til angrep på knopper og fruktanlegg slik at eplene skades eller uteblir.

Gult gress forårsaket av hageoldenborre. (Foto: Erling Fløistad)

Det er imidlertid hageoldenborrens larver som er verstingene. De lever nede i jorda og er ikke særlig kresne. Larvene angriper røtter og rothals på mange typer vekster, men er særlig glad i grasrøtter. De tar også for seg av grønnsaker (blant annet bete, gulrot og kålvekster), potet, bærvekster og diverse prydplanter.

Problem for flysikkerheten

På begynnelsen av 2000-tallet skapte et masseangrep av hageoldenborrer et stort problem for flysikkerheten på Rygge flystasjon i Østfold.

- Billene holdt til på plenene mellom rullebanene, og måker som kom for å spise biller, kom i veien for flyene. Måkene i området hadde oldenborrene som en av hovedmatkildene disse årene. Det ble faktisk funnet så mange som 281 biller i en av måkemagene, forteller Johansen.

Flyplassen fikk kontroll på problemet ved bruk av biologisk bekjempelse med nematoder, og flysikkerheten er i dag gjenopprettet, tilføyer hun.

Graset visner

Siden røttene har som oppgave å skaffe planta vann og næring, vil larvegnagene føre til at veksten hos planta svekkes eller at hele planta dør, sier Svae Johansen:

- Når du drar opp den visne planta, vil du se at røttene er helt eller delvis borte. Hvis du så graver nedover i jorda der planta sto, vil du ofte finne de gulhvite larvene som er årsak til elendigheten.

Larvene overvintrer 15-20 cm nede i jorda etter å ha spist seg gode og fete i løpet av sommeren. Når temperaturen begynner å stige tidlig om våren, forpupper de seg og starter forvandlingen til å bli voksne biller. I mai - juni er de ferdig utviklet og kryper opp av jorda.

- Hver hunn legger ca. 50 egg i løpet av en ukes tid. Larvene som klekkes fra eggene i juni/juli, starter straks å gnage på røtter og rothals. I spiseperioden holder larvene seg nær jordoverflaten. Men skaden på plantene sees gjerne ikke før i august-september, forteller hun.

Larvene kan spise grasrøttene helt opp på enkelte steder når plenen blir sterkt angrepet.

- Dette fører til at graset visner og du kan se gule områder av vissent gress. Hvis du tar tak i gresstorva, vil du kunne oppleve at hele flekker av plenen kan rulles av, kan Svae Johansen berette.

Gult gress forårsaket av hageoldenborre. Foto: Erling Fløistad.

Inviter stæren på middag

Voksne og larver av hageoldenborre er et populært snacks for mange fuglearter, bl.a. måker, kråkefugler og stær, samt også for grevlinger.

- Større fugler og grevling finner fort ut at det er godbiter under grastorva, og kan rote plenen skikkelig til når de leter etter larver og gjøre skaden enda større.

- Danske forsøk har vist at stæren kan være veldig aktive i jakten på biller som kryper opp av jorda om våren. Stæren ødelegger ikke plenen når den plukker biller, så det kan være en fordel å ha stærkasser i hagen, sier Svae Johansen.

Mindre egglegging gir færre glupske larver

De voksne billene liker ikke regn og fuktighet, så eggleggingen i jorda kan kanskje reduseres hvis du vanner plenen når du ser at oldenborrene svermer.

Biller kan også ristes eller bankes ned fra trær og busker og samles inn og drepes – enten knuses eller fryses.

- Dette må gjøres tidlig om morgenen når det er kjølig og billene er rolige. Denne prosessen må gjentas så lenge svermingen pågår, understreker hun.

- Så snart sola begynner å varme, flyr billene livlig omkring i treet og lar seg ikke riste ned.

Bed og mindre plenarealer (for eksempel nysådd plen) kan dekkes med agrylduk gjennom svermetiden for å hindre billene i å legge egg i jorda.

Bli kvitt larvene

For å få bukt med larvene er det viktig å følge med plenen utover sommeren, sier Svae Johansen. Hvis du ser flekker med vissent plengras, fugler som hakker i plenen, eller at plenen er gravd opp, bør du se etter oldenborrelarver i jorda.

- Det er mulig å bekjempe hageoldenborre med et biologisk middel som består av nyttenematoder. Men det er dessverre ingen preparat i handelen i Norge per i dag. Vi håper at det kommer på markedet igjen.

Insektforskeren råder hageeiere til å grave opp eller frese opp den ødelagte delen av plenen ved større angrep. Dette dreper en del larver.

- Plukk deretter opp de larvene du finner og la fuglene forsyne seg med resten.

- La gjerne jorda ligge brakk til etter svermingen året etter. Det nytter ikke å så nytt gras dersom det er oldenborrelarver i jorda. De voksne billene legger helst ikke egg i åpen jord, sier hun.

Kjemiske skadedyrmidler kan ikke brukes mot larvene fordi de ligger beskyttet nede i jorda. Hun forteller at i 1950 var anbefalt å bruke blyarsenat eller DDT mot hageoldenborre.

- Dette er heldigvis og selvsagt strengt forbudt i dag, sier hun.