Frp ser ikke ut til å få mye gjennomslag for kravet om 400 ekstra veimilliarder i Nasjonal transportplan, erkjenner samferdselspolitisk talsperson Bård Hoksrud. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Frp ser ikke ut til å få mye gjennomslag for kravet om 400 ekstra veimilliarder i Nasjonal transportplan, erkjenner samferdselspolitisk talsperson Bård Hoksrud. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Lite gjennomslag for Frp-krav i ny transportplan

Fremskrittspartiet krevde 400 milliarder kroner ekstra i ny transportplan, men blir trolig avspist med en brøkdel.

Etter det NTB kjenner til, kan budsjettet i Nasjonal transportplan (NTP) bli økt med rundt 5 milliarder kroner i den første seksårsperioden.

– Det er ingen felles enighet, bekrefter samferdselspolitisk talsperson Bård Hoksrud i Frp til NTB.

Innstillingen om NTP er ventet i 14-tiden mandag. Etter planen skal den behandles av Stortinget neste mandag.

Frp sjokkerte resten av opposisjonen da partiet i slutten av mai krevde 400 milliarder kroner ekstra til Nasjonal transportplan, med andre ord å øke planen med en tredel fra 1.200 til 1.600 milliarder.

Av dette ville Frp bruke 320 milliarder kroner til økte veiinvesteringer utover regjeringens forslag. I tillegg krevde partiet at bomgjeld i milliardklassen skulle betales ned.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har avvist kravene som lite realistiske.

Samtidig er flere av Frps foreslåtte veiprosjekter ifølge Hoksrud blitt lagt inn i planen. Det gjelder blant annet Strynefjellet, Holmenbrua i Drammen, Bakka-Solheim på E34 og E8 Laugsdalen.

– Regjeringen har tydeligvis blitt hardt presset. Vi er glade for at de nå er for flere av våre prosjekter og vil fortsette å trøkke på for å få raskest mulig byggestart, sier Hoksrud.