LINK Arkitektur skal bidra til å legge forholdene til rette for økt trygghet, trivsel og stolthet på Hammarkulletorget i Gøteborg. Foto: LINK Arkitektur / Tegmark
LINK Arkitektur skal bidra til å legge forholdene til rette for økt trygghet, trivsel og stolthet på Hammarkulletorget i Gøteborg. Foto: LINK Arkitektur / Tegmark

LINK skal utvikle «særskilt utsatt» bydel i Gøteborg

LINK skal sammen med to svenske selskap utvikle nytt torg og boliger i den «særskilt utsatte» bydelen Hammarkullen i Gøteborg.

Tre arkitektteam ble invitert til et parallelloppdrag om utvikling av torget i bydelen Hammarkullen i Gøteborg. Framtiden Byggutveckling har nå valgt ut forslaget fra LINK Arkitektur, i samarbeid med Landskapslaget og Lindholm Restaurering, som grunnlag for det videre arbeidet, skriver arkitekten i en pressemelding.

«Links forslag vurderes å ha størst forutsetning for å nå de målene som er satt i programmet og vurderes som den beste totalløsning for Hammarkulletorget», skriver evalueringsgruppen i sin uttalelse.

– I LINK har vi lang erfaring med å skape gode byrom som fremmer inkludering i samfunnet, og det er en stor ære å få være med på dette viktige byutviklingsprosjektet i Gøteborg. Her skal premissene legges for et bærekraftig byplangrep, i tråd med prinsipper for placemaking, som tar utgangspunkt i selve torget og beboernes egne visjoner, sier Håkon Iversen, Urban Designer i LINK Arkitektur i meldingen.

Konkret innebærer LINK Arkitekturs forslag etablering av 100 boliger, dagligvarebutikk og ulike servicefunksjoner. I tilknytning til torget etableres en ny gate med bussholdeplass som gjør at dagligvarebutikk, trikkeholdeplass og bussholdeplass forbindes med hverandre og øker tilgjengeligheten og gjør hverdagen enklere for folk.