Lillehammer Taarn

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lillehammer Taarn er Lillehammers første leilighetsbygg i massivtre. Det 31 meter høye trebygget er reist på godt under ett år.

Fakta

Sted: Lillehammer

Prosjekttype: Leilighets- og næringsbygg

Bruttoareal: 3.972 kvadratmeter

Totalentreprise: cirka 70 millioner kroner eks. mva.

Byggherre: Lillehammer Taarn

Byggherreombud og SHA-koordinator: ByggeRåd

Totalentreprenør: Backe Oppland

Arkitekt: Code Arkitektur

Rådgivere: RIB og RIBfy: WSP Norge l RIAku: Brekke & Strand l RIBr: Firefly l RIG: Løvlien Georåd l RIV: GK Inneklima l RIE: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: Råbygg massivtre: Skonto Prefab l Hulldekker: Opplandske Betong l Rørlegger: GK Rør l Ventilasjon: GK Inneklima l Elektro: GK Elektro l Lås og beslag: Dormakaba l Grunn- og VA-arbeider: Løype Anleggsdrift l Himlinger: Tøftum Innredning l Maler: Kjell Nordhagen l Blikkenslager: Edvind Hansen l Taktekking: Icopal Tak l Trapper og rekkverk: Midthaug l Byggevarer: Maxbo Proff l Parkett: ParkettPartner l Kjøkken og garderobe: Strai Kjøkken l Glass- og aluminiumsfasader: Østlandske Fasadeteknikk og Glamitec l Badekabiner: Part l Heis: Schindler l Parkeringssystem: Metrisk l Brannsikring: Firesafe l Gulvsparkling: Gulventreprenøren l Mur og flis: Mjøsen Murmesterforretning

Lillehammer Taarn er med sine åtte etasjer og 32 meter blitt et nytt signalbygg. Prosjektet bidrar nå til å puste liv på gateplan i en del av sentrum som har vært mest preget av biltrafikk. Det har etter hvert blitt ferdigstilt flere massivtreprosjekter i byen, men Lillehammer Taarn er det første leilighetsbygget i massivtre i Mjøsbyen.

Prosjektet består av 29 leiligheter, parkeringsareal med parkeringsautomater i kjelleren og et næringslokale som vil romme en restaurant.

Byggherre for prosjektet er Lillehammer Taarn AS. Bak dette selskapet står advokat Kristoffer Ringerud. Han har tidligere uttalt til Byggeindustrien at han har ønsket å møte boligmarkedet på Lillehammer med et miljøvennlig og annerledes alternativ enn de typiske leilighetsprosjektene.

– Selv om det er noen begrensninger med å bygge i massivtre, skapte løsningen for dette bygget flere fleksible og gode løsninger, blant annet for verandaene, har han tidligere uttalt til Byggeindustrien.

Leilighetene i prosjektet har solgt godt, men Ringerud poengterte at boligkjøperne ikke har ønsket å betale ekstra for å bo i et trebygg, men at det for enkelte kjøpere har vært avgjørende for kjøpsbeslutningen.

Midt i blinken for massivtre

Prosjektet er utviklet i samspill mellom utbygger Lillehammer Taarn AS, Code Arkitektur og Backe Oppland. Det er det latviske selskapet Skonto som har prosjektert og levert massivtreet til bygget.

Backe Oppland inngikk totalentreprise med Lillehammer Taarn på cirka 70 millioner kroner i februar 2018. Prosjektet er også Backe Opplands første massivtreprosjekt.

Det var Backe Oppland som presenterte muligheten for at Lillehammer Taarn skulle bli et trehus i den første dialogen med byggherren.

– Vi begynte å jobbe med prosjektet i en periode der flere av våre søsterselskaper allerede hadde fått erfaring med massivtreprosjekter, og dette prosjektet ble raskt sett ut som et prosjekt som passet midt i blinken, sier prosjektleder Tormod Bjerke.

Prosjektet har hatt en svært kort byggetid. Bygget er reist på under ett år.

– Vi startet utgraving i slutten av juni 2018, og leilighetskjøperne flyttet inn før sommerferien, sier Bjerke.

Han fastslår likevel at prosjektet har hatt noen utfordringer.

– Prosjekteringen av råbygget tok noe mer tid enn vi hadde planlagt. Det medførte at monteringen av massivtreet startet fire uker senere enn vi hadde håpet på. Den siste ferdigstillelsen av bygget utvendig og utomhus har også vært mer kompleks enn vi hadde regnet med, sier han.

Anleggsleder Magnus Andre Strømme fastslår likevel at når selve monteringsarbeidene for bygget startet, var entreprenøren opptatt av å holde den planlagte fremdriften og den innvendige ferdigstillelsen av bygget gikk effektivt.

De åtte etasjene ble stablet på 10 uker og massivtreet skapte gode muligheter for svært effektiv byggeproduksjon.

– Vi hadde ikke klart en så rask byggetid med en tradisjonell byggemetode, men på bakgrunn av at massivtreelementer er lette, kunne vi starte innvendig syklus mye tidligere, sier han.

Etasjeskiller med pukk

Selve tårnet har et lite fotavtrykk, for å utnytte et trangt kjellerareal er parkeringskjelleren utstyrt med to automatiske parkeringssystemer som gjør at bilene stables i høyden. Parkeringsautomatene har vært en byggherrestyrt leveranse. Det er plass til 43 biler i kjelleren. Badene i prosjektet er prefabrikkerte baderomskabiner.

I etasjeskillene mellom de åtte etasjene er det lagt pukk manuelt. Det er påført 8-10 centimeter med radonfri pukk, 30 millimeters trinnlydsplater og 40 millimeter påståp med vannbåren varme i gulvene. Også føringer for sprinkel og elektro er lagt i pukklaget. Det tok cirka to dager å ferdigstille dekket per etasje.

Det er GK som har vært underentreprenør for alle de tekniske fagene, men det har ikke vært en totalteknisk entreprise i prosjektet.

– Vi valgte alle de tekniske entreprenørene i samspillsfasen basert på tidligere erfaringer. Alle de tekniske entrepreprenørene som var med i forprosjektet ble med som underentreprenører i totalentreprisen, forklarer Bjerke.

Totalt er det 900 kubikkmeter massivtre i bygget. I tillegg er det noe limtre i bæring til balkonger og rundt enkelte vindusåpninger. «Paviljongen», som består av næringslivsdelen av prosjektet og to leiligheter, er bygd opp av en bærekonstruksjon i stål og hulldekker.

Med en svært trang byggeplass har entreprenøren vært avhengig av en effektiv logistikk på byggeplassen.

– Vi utarbeidet en detaljert syklusplan for alle aktørene på prosjektet, og med Maxbo Proff hadde vi et godt samarbeid der de leverte alle byggevarene etter arbeidstid på en slik måte at våre håndverkere fikk god flyt i sitt arbeid på dagtid, forklarer anleggsleder Strømme.

Stablingen av massivtreet gikk raskt, men bygget ble også raskt isolert og tett. Når massivtreelementene var på plass, startet isolering med Rockwool RedAir Flex-systemet. Her ble store isolasjonsmatter klinket rett på råbygget med gjennomgående festemateriell. Utenpå isolasjonsmattene ble det lektet, før fasadekledningen ble montert.

– Vi har spart mye på oppvarmingskostnader ved at vi fikk tettet bygget ganske tidlig, sier prosjektleder Bjerke.

Allerede mens monteringen av massivtreet av de øverste etasjene pågikk, kunne det innvendige arbeidet i fjerde plan starte.

Prosjektet er markedsført som et eksklusivt boligprosjekt, og standarden på leilighetene er høy. Alle gulvene har en-stavs parkett, og badene har store fliser. I stuene i leilighetene er en vegg og himlingen i eksponert massivtre. Også i soverommene er det eksponert massivtre.

På taket er det en flott takterrasse hvor alle beboerne har mulighet til å oppholde seg og nyte det som kanskje er Lillehammer sentrums råeste utsikt. De to øverste leilighetene har imidlertid sitt avgrensede private areal på takterrassen.

Entreprenøren oppsummerer prosjektet som et krevende prosjekt, men er likevel svært stolt av resultatet.

– Byggetiden har vært kort og vi fikk utfordringer med fremdriften i innspurten av prosjektet. Vi gikk inn i prosjektet med ambisjon om at det skulle være et referanseprosjekt, og det er det virkelig blitt. Vi er takknemlige over å ha blitt valgt som entreprenør for prosjektet. Bygget er virkelig noe vi er utrolig stolte av, sier Bjerke.


Flere prosjekter