Delprosjekt S1 Kanebogen-Margrethe Jørgensens vei skal sikre Harstad en framtidsrettet innfartsåre. Illustrasjon: Statens vegvesen

Delprosjekt S1 Kanebogen-Margrethe Jørgensens vei skal sikre Harstad en framtidsrettet innfartsåre. Illustrasjon: Statens vegvesen

Lillehammer-firma fikk største kontrakt i Harstadpakken

Anlegg Øst vant oppdraget med å bygge det største delprosjektet i Harstadpakken.

I konkurranse med Harstad Maskin AS vant entreprenørselskapet Anlegg Øst Entreprenør AS oppdraget med å bygge riksveg 83 prosjektet, S1, Kanebogen – Margrethe Jørgensens veg. Den 2,2 kilometer lange parsellen går fra Kanebogen til Seljestad. Prosjektet er en videreføring av arbeidene med å gi Harstad en ny framtidsrettet innfartsåre langs riksveg 83, opplyser Statens vegvesen.

– Anlegg Øst Entreprenør AS vant fordi de leverte den beste kombinasjon av pris, plan for gjennomførring og ivaretakelse av sikkerhet, helse, miljø og klima. De er derfor tildelt kontrakten, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Geir Hartz Jørgensen i meldingen.

Strekningen som skal bygges inneholder blant annet to rundkjøringer, en påkjøringsrampe, og sykkelveg m/fortau langs riksveg 83. Entreprenøren fra Lillehammer skal bygge anlegget for 331.198.909 kroner pluss moms. Totalkostnad for prosjektet er medregnet moms, grunnerverv, prosjektering, planlegging og usikkerhet, beregnet til 520 millioner kroner (2021 kr) også kalt styringsramme.

– I tillegg til pris er tilbyderne derfor også målt på hvordan de planlegger å gjennomføre utbyggingen, samt på hvordan de skal ivareta helse, miljø, sikkerhet (HMS) og klima, sier Jørgensen.

Harstadpakken er et fellesprosjekt mellom Harstad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen, og byggearbeidet starter i løpet av våren