Lillebergtunet

Det er Spor Arkitekter som har tegnet leilighetsprosjektet. Foto: Backe Stor-OsloBacke Stor-Oslo skal overlevere leilighetsprosjektet i slutten av februar. Det gjenstår blant annet en del utomhusarbeider. Foto: Backe Stor-OsloProsjektleder Steinar Berg i Backe Stor-Oslo, mener Lillebergtunet er et prosjekt med gode kvaliteter.Lillebergtunet har fasader med en blanding av tegl og båndtekking. Under leilighetsvinduene er det bygget små kasser i laminat som i utgangspunktet skulle vært blomsterkasser, men som i prosjektet ble omgjort til rene pynteelementer i fasaden. Foto: Backe Stor-Oslo.

Leilighetsprosjektet Lillebergtunet er det siste tilskuddet i transformasjonen av Ensjø fra bilby til boligby.

Fakta

Sted: Ensjø, Oslo

Prosjekttype: 92 leiligheter fordelt på to bygg

Areal: BRA 9018 kvadratmeter. Garasjedel (som ikke er regnet med i BRA): 2455 kvadratmeter.

Totalentreprise eks. mva: 179 millioner kroner

Byggherre: Grenseveien 69 (OBOS Nye Bolig største deleier)

Totalentreprenør: Backe Stor-Oslo

Arkitekt: Spor Arkitekter

Landskapsarkitekt: Landskaperiet

Rådgivere: RIB: Multiconsult l RIV, RIM (grunn), RIA, RIEn, RIBfy: Sweco l RIG: Civil Consulting l RIBr: Firefly l RIE: Elprosjekt

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Implenia l Elektro: AR Elektro l Rørlegger: Flow Meisingset VVS l Ventilasjon: Bjerke Ventilasjon l Glass/aluminiumsfelt: Glassteam l Badekabiner: Probad l Rekkverk innvendig og utvendig: Ha-Mek l Innerdører: Swedoor l Ståldører: Brann- og sikkerhetsforum l Gulvbelegg: Oslo Tapet og Gulvservice l Vinduer: Lian Trevarefabrikk l Murerarbeider, tegl og flis: Mjøndalen Mur og Puss l Plattendekker og betongtrapper: Systemblokk l Blikkenslager: Follo Tak og Vedlikeholdl Gartner/utomhus: Anleggsgartner Sigurd Johannessen l Heis: Orona l Parkett: Parkettpartner l Garasjeport: Industriporter l Kjøkken og garderobe: HTH l Lås og beslag: Certego l Dekkestøp: Betongmann l Tekking: Hesselberg Tak l Stål: Stokke stål l Peling: Brødrene Myhre

Lillebergtunet består av 92 leiligheter fra 45 til 93 kvadratmeter, som fordeler seg på to bygg med underliggende bod- og garasjekjeller. Prosjektet er tegnet av Spor Arkitekter AS, og Backe Stor-Oslo AS har gjennomført leilighets-prosjektet i en totalentreprise for utbyggingsselskapet Grenseveien 69 AS, hvor OBOS Nye Hjem AS er hovedaksjonær.

– Utbyggingsselskapet har flere eiere, men prosjektet drives som et vanlig OBOS-prosjekt, opplyser prosjektlederassistent Line Bjugstad i OBOS Nye Hjem.

Ekstra kvaliteter

Hun trekker frem utsikten og utomhusområdet som to viktige kvaliteter i prosjektet.

– Det er en fin tomt med god utsikt, og det er et prosjekt hvor vi har lagt inn litt ekstra kvaliteter, ikke minst ved uteområdet som har to store takterrasser og et stort og fint parkareal, sier Bjugstad.

Utbyggeren er godt fornøyd med innsatsen totalentreprenøren Backe Stor-Oslo har lagt ned i prosjektet.

– Vi har begynt med ferdigbefaringer, og så langt ser det veldig bra ut. Det er god kvalitet på leilighetene, og vi er også godt fornøyd med samarbeidet vi har hatt med prosjektledelsen til Backe, sier Bjugstad.

Fornøyd prosjektleder

Prosjektleder Steinar Berg i Backe Stor-Oslo, bekrefter at det har vært et godt samarbeid mellom byggherre og entreprenør. Han legger ikke skjul på at OBOS er en byggherre de ønsker å bygge mer for.

– Vi opplever OBOS som en ryddig og løsningsorientert byggherre, som er veldig opptatt av kundetilfredshet, og som er flinke til å sette krav til oss som entreprenør, sier han.

Totalentreprenøren skal være ferdig med prosjektet i slutten av februar og er nå i innspurten med blant annet utomhusanlegget.

– Som en del av utomhusområdet åpnes også en overvannskulvert i det som heter Østre Bekkedrag. Dette er en del av rekkefølgebestemmelsene for området. Når alt er ferdig, kan man gå langs bekkedraget gjennom dette prosjektet og videre nedover mot Ensjø T-banestasjon, opplyser Berg.

Mange ledige leiligheter

Ifølge prosjektlederassistent Line Bjugstad i OBOS Nye Hjem er det fortsatt drøyt 20 leiligheter i Lillebergtunet som ennå ikke er solgt. Hun tror resten av leilighetene vil bli borte ganske fort når prosjektet står ferdig.

– Salget har tatt seg opp den siste tiden. Det er lettere å selge leiligheter når kjøperne selv får se utsikten, leilighetene og uteområdet, sier hun.

Backe Stor-Oslo hadde i utgangspunktet en byggetid på 23 måneder i prosjektet, men ekstraarbeid knyttet til grunnforhold gjorde at prosjektet ble ni uker forsinket.

– Ekstraarbeidet ville i utgangspunktet gitt en fristforlengelse, men vi forhandlet oss frem til at vi skulle overlevere til avtalt tid allikevel. Det gjorde at vi fikk en veldig hektisk høst og vi har fortsatt noe arbeider igjen før ferdigbefaring og overlevering av leilighetene, opplyser Berg.

Klemte hånda

Prosjektlederen må svare nei på spørsmålet om HMS-målsettingene i prosjektet er oppnådd. Årsaken er en H1-skade, der en av arbeiderne til en underentreprenør klemte hånda i en vareheis.

– Det er vi ikke fornøyd med. For nevnte arbeider ble det heldigvis ikke varige mén, men det ble allikevel fravær for en periode. Backe gjør granskning av alle alvorlige hendelser og jobber systematisk for å luke ut kilder til avvik. Når vi allikevel får en H1- skade, så får vi en kraftig påminnelse om at vi ikke er i mål, understreker Berg.

– Hva med kvalitet og økonomi?

– Kvaliteten i prosjektet er der den skal være, men det gjenstår å se hvordan vi kommer ut økonomisk. Det er spesielt indirekte konsekvenser av grunnforholdsaken som ikke er helt avklart, svarer Berg.

OBOS har to Ensjø-tomter igjen

Line Bjugstad opplyser at OBOS fortsatt har to boligtomter igjen på Ensjø-området. Den ene er Ensjøveien 10-12 som er regulert for 230 leiligheter og som utbyggeren håper å legge ut for salg til sommeren.

– Den andre tomta er Grenseveien 71, som ligger rett ved siden av Lillebergtunet. Der holder vi på med reguleringen og er litt usikre på antallet leiligheter, men vi regner med at det blir litt større enn Lillebergtunet, opplyser hun.

– Hva kjennetegner kjøperne av leiligheter på Ensjø?

– Det vi ser er at kjøperne gjerne kommer fra Gamle Oslo eller Grünerløkka. De flytter ett hakk ut av byen og får det litt luftigere, samtidig som de fortsatt bor veldig sentralt med kun 10 minutter med T-bane til Oslo S, sier Bjugstad.

Hun forteller at kjøperne av leilighetene i Lillebergtunet representerer en god miks i alder. Hovedtyngden er unge familier, men det er også eldre kjøpere som bytter ut hus med leilighet.


Flere prosjekter