Liljendal

To kjente bydeler i Trondheim, Lade og Strindheim skal bindes sammen, og det skal skje tvers over jernbanesporet til Meråker / Nordlandsbanen. Bak står blant andre eiendomsselskapet Trym Bolig, og utførende entreprenør er søsterbedriften Teknobygg AS, begge eid av investorene Karl Johan Kopreitan og Per Eivind Skeid.

Fakta

Sted: Trondheim
Prosjekttype: Bolig
Entreprisekostnad eks. mva:
147 millioner kroner
Bruttoareal: 11.000 kvm
Byggherre: Trym Bolig
Totalentreprenør: Teknobygg
Arkitekt:
Per Knudsen arkitektkontor
Landskapsarkitekt:
Norconsult Solem Arkitektur
Rådgivere: RIB: Norconsult l RIAku: Brekke & Strand l RIBr: COWI l RIGEO og VA: Multiconsult
Underentreprenører/leverandører: Prefab råbygg og sandwich-
elementer: Spenncon l Elektro (inkl. prosjektering): El-team l Ventilasjon (inkl. prosjektering): Hoist Energy Bakco l Rør (inkl. prosjektering): Rørfunn l Taktekking: Trondheim Tak l Glassarbeider: Glassbygg l Trapper og rekkverk: Br. Midthaug l Maler: Rosenborg Malerteam l Tømrer: Byggmester Bugge l Blikkenslager: Mesterblikk l Mur og flis: Ragnar Skånøy l Badekabiner: Part l Heiser: Reber Schindler l Kjerneboring: JV Demolering l Branntetting: Seac Brannsikring l Lås/beslag: Kaba l Kjøkken/ garderober: HTH l Vinduer: NorDan l Byggevarer: XL Bygg l Byggrenhold: NRS

I løpet av få år har det skjedd store forandringer i de østlige bydelene i Trondheim. Byggingen av den impo-
nerende Strindheimtunnelen, og kjøpesentret Sirkus Shopping et par år før det igjen, har bidratt til å gi denne delen av byen et løft. Nå følger Trym Bolig etter med sitt Liljendal-prosjekt.

Når alt står ferdig, vil det bestå av seks store blokker med om lag 300 leiligheter og 10.000 kvadratmeter med næringsareal. Jernbaneverket har ansvaret for utviklingen av en del av dette området ved et planlagt overbygg over jernbanen som vil knytte forbindelsen Lade-
Strindheim tettere sammen.

Gamle, slitne næringsbygg må vike plassen for den nye tid. For halvannet år siden startet den aller første delen av Liljendalprosjektet ved at et gammelt kontorbygg ble revet. Allerede i april i år kunne innflyttingen ta til i det som er den aller første delen av områdeplanen som utgjør om lag 40 dekar.

To blokker
Byggetrinn I av Liljendal består av to adskilte blokker, på fire og seks etasjer med henholdsvis 26 og 39 boenheter. Det gamle herresetet Falkenborg blir nærmeste nabo til Liljendal-byggene. Blokkene er bundet sammen med en felles parkeringskjeller.

I første etasje i den største boligblokken gjøres det i stand næringsarealer på i underkant av 1.000 kvadratmeter. Her står fortsatt plassen tom, men prosjektleder Ståle Dullum i Trym Bolig har godt håp om å få leid ut lokalene.

Oppover i etasjene er det imidlertid fullt kjør. Bare tre av de 65 leiligheter står usolgt, og det bare en snau måned etter at de første leilighetene ble tatt i bruk.

– Vi er veldig godt fornøyd med salget i byggetrinn I. Også salget av leilighetene til byggetrinn II er godt i gang, påpeker Dullum.

Størrelsen på leilighetene i byggetrinn I varierer fra 42 til 156 kvadratmeter, og med priser fra 2,3 til 9,6 millioner. Arkitekten, Per Knudsen Arkitektkontor, har fordelt leilighetene slik at det i hver etasje er en blanding av store og små leiligheter, men unntak av toppetasjene.

Neste runde
Utbygger Trym Bolig og Eiendomsmegler1, som har stått for salget, har lagt særlig vekt på at de nye leilighetene ligger sentralt til. Det er kort vei, både til kjøpesentret Sirkus Shopping, og til de mange kjøpesentra og butikker på Ladehalvøya. Der er det også fine muligheter for friluftsliv med den kjente Ladestien som går rundt hele halvøya, og Trondheims mest besøkte badeplasser i nærheten.

Neste byggetrinn vil bestå av 82 leiligheter, også det fordelt på to frittstående blokker forbundet med felles garasjeanlegg. Salget er i full gang, og entreprenøren Teknobygg håper på byggestart i år og fullførelse sommeren 2018.

Byggetrinn 3 og 4 vil neppe komme i gang før tidligst i 2018. I mens skal Trondheim kommune anlegge en ny vei og et nytt parkanlegg som blir knyttet til Liljendalutbyggingen. Rundt 2025 skal hele utbyggingen stå ferdig, og vil da utgjøre en ny bydel i denne delen av Trondheim.

Byggeprosessen
Bare få uker etter at det gamle forretningsbygget var revet i november 2014, kunne Teknobygg starte byggeprosessen. Tomten ligger i et lett hellende terreng slik at dybden på byggegropen varierer fra 2,5 til 1,5 meter. Her som overalt ellers i denne delen av Trondheim, består grunnen nesten utelukkende av leire. Spunting unngikk man likevel.

Teknobygg har selv tatt seg av alt som har å gjøre med grunnarbeid, betongarbeid og opparbeidelse/planering av utearealene. Parkeringskjelleren har plasstøpte vegger og banketter, mens gulvet i parkeringskjelleren består av sju centimeter tykk belegningsstein. Resten av blokkene er satt sammen av prefabrikkert betong fra Spenncon, med hulldekker som etasjeskillere.

Byggene er ikke utstyrt med svalganger. Det har ført til behov for flere heiser enn det som vanlig er i slike bygg. Til sammen seks heiser og like mange trappeoppganger. Blokkene er bygd i vinkelform, og på innsiden av «vinklene» er det bygd lekeplass foran én blokk, og en takhage med fellesareal foran den andre.

Fasadene
Ytre sett er fasadekledningen delt i to. Hvitmalt betong ut mot det man kan kalle «utenverdenen», og dobbelfalset, royalim-
pregnert panel i fasadene ut mot fellesarealene. Hver leilighet har også balkong ut mot de samme fellesarealene, noen leiligheter har sågar to balkonger.

Veggene mellom leilighetene er i prefabrikkert betong, mens det i hovedsak er brukt gipsplater som skillevegger innen leilig-
hetene. Himlingene består også av en blanding av betong og gips, mens det er betong i stue og soverom og gips i gang og entré.

Baderommene er i sin helhet produsert av bedriften Part AB som holder til i Kalix i Nord-Sverige og har kommet til Trondheim som moduler. Som vanlig har også boligkjøperne hos Liljendal kunnet komme med egne ønsker for valg av fliser på bad, farger innenfor visse begrensninger, valg av hvitevarer, og ikke minst valg av parkett på gulvene der standard har vært trestavs eikeparkett.

Fjernvarme og TEK10
Begge byggene er bygd etter TEK10 med doble vinduer og 25 cm isolasjon i ytterveggene. Byggene ligger innenfor det området i byen der Trondheim kommune krever tilknytning til fjernvarme for alle nybygg. Hele prosjektet bruker derfor vannbåren fjernvarme som oppvarming i alle rom med unntak av badene der det er elektrisk oppvarming i gulvene. Det er sportsboder for hver leilighet i parkeringskjelleren og en bod innen hver leilighet.


Flere prosjekter