Ligger an til nytt sterkt år for anlegg

Det norske anleggsmarkedet har vokst kraftig gjennom mange år, og 2022 ser ikke ut til å bli noe unntak. En rekke større prosjekter innen både vei, bane og andre infrastrukturinvesteringer er i full gang, og nye prosjekter vil komme ut i markedet.