Trikken blir stadig oftere å se i bybildet, men nå har leverandøren av de nye trikkene til Oslo utfordringer med leveransen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Trikken blir stadig oftere å se i bybildet, men nå har leverandøren av de nye trikkene til Oslo utfordringer med leveransen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Leveransen av nye trikker til Oslo er stanset

Leverandøren av de nye trikkene til Oslo mangler nødvendige deler til å kunne ferdigstille dem og har dermed stanset leveransen av nye trikker.

– Leveranseutfordringene skyldes blant annet av krigen i Ukraina og etterdønninger etter pandemien, sier prosjektsjef i Sporveien Anders Wergeland i en pressemelding.

Totalt er nå 21 trikker mottatt i Oslo. Sporveien jobber med å kartlegge hvor omfattende mangelen er og hvor langvarig stansen blir.

Forsinkelsen vil i første omgang ikke påvirke trikkedriften. Alle trikkeavganger vil kjøre som normalt med dagens trikker – det vil si noen nye trikker og noen gamle trikker.

Målet er fortsatt at alle 87 nye trikker skal leveres og fases inn innen utgangen av 2024.

Selve produksjonen av de nye trikkene vil fortsette på fabrikkene til leverandøren CAF i Spania selv om trikkene ikke fullt ut kan ferdigstilles og sendes til Oslo.