Illustrasjonsfoto.

Leverandør saksøker Bravida for brudd på avtale

Baderomutstyrsleverandøren Bano hevder Bravida Norge brøt en bindende avtale da de kjøpte utstyr fra annen leverandør ved prosjektet Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter i Røros kommune. Nå krever Bano drøyt 1,2 millioner kroner i erstatning.

I tvistesaken mellom Bano og Bravida, som var oppe i Oslo tingrett denne uken, påstår Bano at det er inngått bindende avtale mellom Bano og Bravida Norge om levering av spesifisert baderomsutstyr til i alt 77 bad ved Øverhagaen-prosjektet i Røros kommune. Bravida, som er kontrahert av totalentreprenør til VVS-entreprisen i prosjektet, hevder på sin side at tilbudet fra Bano verken er skriftlig eller muntlig akseptert.

Trakk seg fra avtalen

Ifølge Bano hadde selskapet en avtale med Bravida der de ble forespeilet en to-delt leveranse ned 45 bad vinteren 2019/2020, og de resterende 32 badene den påfølgende vinteren. I tvistesaken påstår imidlertid Bano at Bravida, i fjor høst, trakk seg fra denne avtalen, og gikk i stedet til innkjøp av baderomsutstyr fra en annen leverandør.

– Dette representerer et klart og bevisst kontraktsbrudd, står det i sluttinnlegget fra advokat Erik Slotterøy i Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn, som representerer Bano i tvistesaken.

Erstatning

I tvistesaken krever Bano en erstatning på 1,232 millioner kroner. Ifølge Bano representerer erstatningskravet det tapet selskapet ble påført da de ikke fikk kontrakten med Bravida ved Øverhagaen-prosjektet.

Avviser kontraktsbrudd

Bravida avviser at det har skjedd et kontraktsbrudd og at de har noe erstatningsansvar overfor Bano.

I tvistesaken hevder Bravida at det ikke ble inngått noe avtale med Bano om at selskapet skulle levere diverse baderomsutstyr til Øverhagaen-prosjektet. Selskapet er klar på at tilbudet fra Bano verken er skriftlig eller muntlig akseptert av Bravida.

– Det ble heller ikke innledet kontraktsforhandlinger, eller inngått noen skriftlig avtale mellom partene. Bravida vil videre anføre at de aldri opptrådte på en måte - eller at det forelå omstendigheter - som kunne gi Bano en berettiget forventning om at de skulle få kontrakten, står det i sluttinnlegget fra advokat Rolf Markussen og advokatfullmektig Kathrine Nesbakken i Advokatfirmaet Grette, som representerer Bravida Norge i tvistesaken.