Levanger brannstasjon

Brannbamsen Bjørnis har allerede vært på besøk. Foto: Rædergård EntreprenørNoen av de som har vært sentrale i byggingen av brannstasjonen, byggherreombud Kjetil Stubbe fra HRP, Dag Halsan fra Levanger kommune, prosjektleder Svein Roger Troset fra Levanger kommune, prosjektsjef Viggo Andresen og prosjektleder Jon Foss fra Rædergård samt Øystein Vinje fra Caverion.Prosjektsjef Viggo Andresen og Øystein Vinje fra Caverion.Foto: Rædergård Entreprenør
Rædergård

Rædergård

Kvadratarkitekter

Kvadratarkitekter

GogEentreprenør

GogEentreprenør

Røstad

Røstad

Midthauglogo

Midthauglogo

Braglogo

Braglogo

Egenesbrannteknikk

Egenesbrannteknikk

Kommunen hadde allerede en brannstasjon, men den var bygget i 1983. Et tilsyn fra Arbeidstilsynet påviste avvik, ikke minst når det gjelder å skille mellom rene og skitne soner, noe som er viktig på en brannstasjon. Etter en del frem og tilbake ble det klart at det ikke var noe valg, en ny brannstasjon måtte bygges.

Fakta

Sted: Levanger

Prosjekttype: Brannstasjon

Entrepriseform: Totalentreprise

Bruttoareal: 3.850 kvadratmeter inkl. 830 kvadratmeter overbygd parkeringsareal

Byggherre: Levanger kommune

Hovedentreprenør: Rædergård Entreprenør

Prosjektkostnad: 170 millioner kroner inkl. mva.

Arkitekt: Kvadrat arkitekter

Byggeherreombud: HRP

Rådgivere: RIB: G&E Entreprenør l RIBR: Brannrådgiverne lRiG, RiA, RiByFy og ITB: Sweco Norge

Underentreprenører og leverandører: Teknisk totalentreprenør: Caverion Norge l Grunnarbeider: Røstad Entreprenør l Betongarbeider: G&E Entreprenører l Betongelementer: Overhalla Betongbygg l Heis: Heisplan Midt-Norge l Trapper/rekkverk: Brødrene Midthaug l Malerarbeider: Malermester Bjørås l Akrylbehandling gulv: Minor l Brannisolering: Brag Entreprenør l Taktekking: Norgestak l Utvendige dører og screen: Ratdal Drift l Innvendige dører: Firesafe l Porter: Assa Abloy l Slangevaskmaskin: Egenes Brannteknikk l Lås, beslag og personsperre brannstang: Beslag-Consult l Inventar og kjøkken: Saxvik prosjekt l Tømmer og snekker: Mesterhus Levanger l Blikkenslager: Langnes og Bakkan

Klikk her for å se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

– Det er en forhistorie før vi nå har stasjonen klar, sier Svein Roger Troset, som har vært prosjektleder for Levanger kommune. Vi møtte ham på brannstasjonen sammen med blant andre Rædergård Entreprenørs prosjektsjef Viggo Andresen og prosjektleder Jon Foss.

Hovedsakelig dreide det seg om eksisterende stasjon skulle renoveres og tilbygges eller om det skulle bygges en ny, og om det skulle bygges for kasernering av brannmannskapene eller ikke.

– Resultatet ble at vi skulle bygge en ny brannstasjon og legge inn en opsjon på en tom toppetasje (3. etasje), og med dette utgangspunktet ble bygget sendt ut på anbud, sier Troset. Opsjonen med en tom toppetasje ble vedtatt bygget før man underskrev kontrakten med Rædergård Entreprenør i 2022.

– Etter at arbeidet var godt i gang, kom det opp et spørsmål fra politikerne om hva det ville koste å innrede toppetasjen for kasernering, og det siste de gjorde før sommeren i 2023 var å vedta at slikt skulle gjøres, sier han.

Både han og Andresen fra Rædergård er enig i at dette ga lavere kostnader enn om man skulle ha startet et slikt arbeid i ettertid, og at det også var lettere å gjennomføre i en byggeprosess.

Vant anbudet

Det var Rædergård Entreprenør, med hovedkontor på Brekstad i Ørland kommune, som ble valgt.

– Vi startet med en samspillsfase fra 22. februar til 11. juni som viste seg meget vellykket. Den startet på våren 2022, og etter at det var gjort en del endringer og tilpasninger i planene, som også viste at det var rom både for besparelser og mer optimalisering, kunne vi starte byggingen.

Den kom i gang på sensommeren 2022, og 23. februar i år kunne bygget overleveres til kommunen.

– Dessverre ble det en del forsinkelser underveis. Blant årsakene til dette var utfordringer med urenheter i grunnen, som var et område med oppfylt fjordbunn og nødvendige tilpasninger etter at det var besluttet å endre innholdet i toppetasjen Men vi synes fremdriften har vært bra, sier Andresen.

Innholdsrikt bygg

For Andresen og Foss fra Rædergård er det ikke første gang de bygger en brannstasjon. Tidligere er det blitt i alt fire, for Foss på andre siden av bordet, da man i sin tid bygget på Ørland, da var han teknisk sjef i kommunen.

– Men ingen har vært av en slik størrelse som denne, sier Andresen.

I tillegg til størrelsen, er det også ett effektivt anlegg som er planlagt. De ansatte kan løse sine oppgave på en effektiv, og ikke minst tidsbesparende måte, spesielt ved utrykninger. Alt er tilrettelagt slik at det skal gå kortest mulig tid fra en alarm går til brannbilene er ute på fylkesveien like utenfor.

Caverions prosjektavdeling, med avdeling på Levanger, har som en egen underentreprise stått for leveranse av alle de tekniske anleggene på bygget; elektro, rør, ventilasjon samt tele- og automatiseringsanlegg. I tillegg har de deltatt i samspillsfasen for å finne gode tekniske løsninger sammen med byggherren.

Stasjonen inneholder vognhall med tilhørende servicefunksjoner, garderobeanlegg, mannskapsrom, treningsfasiliteter, kontorlokaler for administrasjon, beredskap og brannforebyggende.

Det er også en egen vaskehall der brannbilen kan kjøres inn for rengjøring etter oppdrag, før den plasseres ren og klargjort i vognhallen klar til neste oppdrag. Dessuten er det et vaskeanlegg, lagerareal og en del parkeringsplasser til drift- og anleggstjenesten i kommunen.

Andresen forteller videre at bygget i utgangspunktet består av fem etasjer; to underetasjer som har bæresystem i plasstøpt betong og betongdekke over. I etasjene over er det bæresystem i prefabrikkert betong og stål samt hulldekkelementer. Ytterveggene i etasjene oppover er element i bindingsverk, ikke mindre enn 169 veggelementer. Disse er produsert i Rædergårds fabrikk på Ørland før de ble fraktet til Levanger og montert.

All oppvarming av stasjonen skjer ved hjelp av vannbåren fjernvarme fra ekstern leverandør. Det skal bygges en pelletsbasert varmesentral på nabotomta, og inntil videre brukes et midlertidig anlegg på propan.

God plassering

Levanger markedsfører seg som trehusbyen, og det setter også krav til effektivt brannvern.

– Med tanke på det ligger brannstasjonen godt plassert, og den har også rask tilgang til boområder med både boligblokker og kjøpesenter. Dessuten har vi også sykehus 200 meter oppe i gata her, sier Svein Roger Troset.

Stasjonen skal også dekke et større område, fra grensa mot Stjørdal i sørlig retning og nordover til grensa mot Verdal.

– Vi har jo hatt et par bygårdsbranner som har ført til at fokuset på brann er blitt ganske stort her. Dette er vel også grunnen til at toppetasjen ble innredet slik at det skulle være klart hvis det ble behov for å bruke kasernert mannskap, sier Troset.

Ifølge kommunens nettsider har Levanger brann og redning fem mannskaper på vakt som innsatsstyrken. Tjenesten er organisert med dagkasernert mannskap i ukedagene fra 07.30-15.00, resten av uka samt helg har et vaktlag bestående av deltidsmannskaper basert på tilkallingsvakt.

– Og da er det en fordel at heller ikke de bruker så lang tid på å komme til stasjonen om noe skjer, sier han.

Viktig suksessfaktor

Troset sier at de som skal ha stasjonen som arbeidssted har vært ivrige til å følge med i fremdriften, og at de gleder seg til å kunne flytte inn.

– Brannmannskapene har vært aktive med i hele prosessen, noe som helt klart er en viktig suksessfaktor for at vi nå har et flott og funksjonelt bygg. Det blir stor forskjell å komme fra nabobygget fra 1983, sier han.

I bygget er det satt av plass til 16 kontorer, sammen med flere samlingsrom, treningsrom, verksteder samt innkvarteringsrom, kjøkken og oppholdsrom i toppetasjen. Der vil det i tillegg til fine rom og fint interiør også være flott utsikt over fjorden.

Troset forteller også at ny brannsjef er ansatt. Han får flytte inn i splitter nye lokaler.

Tydelige brukere

Øyvind Skar hos Kvadrat Arkitekter har vært prosjektansvarlig arkitekt for brannstasjonen, men han forteller også at det er Ida Lise Letnes som har vært ansvarlig saksbehandler, og slik stått for mesteparten av selve jobben med prosjektering og oppfølging mot byggeplassen.

– Gjennom rammeavtale med Levanger kommune var vi heldige og fikk være med i prosjektet fra starten av. Vi begynte med mulighetsstudie i slutten av 2019. Vi arbeidet tett med representanter fra Innherred brann og redning, og etter befaring til flere brannstasjoner var brukerne tydelige på hvilken løsning de ville ha; noe med utgangspunkt i Alta brannstasjon. Det var spesielt logistikken rundt vognhall, vaskerom/garderober og utrykning som falt i smak. Men her var det en smalere tomt enn den i Alta, men ved å «strekke ut» planløsningen fikk vi til en logistikkløsning som var prinsipielt lik den i Alta, forteller han.

En annen utfordring var at tomten hadde en høydeforskjell på to etasjer.

– Prosjektet ble utviklet parallelt med ombygging av kommunens driftsenhet, som er på samme tomt. Brukerne fra driftsenheten var tydelige på at de hadde behov for flere garasjeplasser, og foreslo disse i tilknytning til brannstasjonen. Løsningen ble å legge en felles garasje i en sokkel under vognhallen. Dette løste utfordringen med tomtens høydeforskjell, samtidig som det sikret god arealbruk. Vognhallen kunne da plasseres oppe på garasjen, i tilknytning fylkesveien, noe som var viktig med tanke på utrykningstid, sier han, og tilføyer at det var givende å få følge prosjektet fra start til slutt, med godt samarbeid med kommunens prosjektledelse, brukere, rådgivere og til slutt totalentreprenør Rædergård.

Alle barn vet at det viktigste med branntjenesten er brannbamsen Bjørnis, som er helt sentral når det gjelder brannforebyggende kommunikasjon rettet mot barn. Han hører også til på denne brannstasjonen, noe som blant annet vises ved at han finnes i form av et stort bilde på fasaden. Han har også fått sitt eget rom på stasjonen.


Flere prosjekter