Aldri før har nordmenn betalt mer i bompenger enn de gjorde i 2022. Illustrasjonsfoto: Fredrik Hagen / NTB
Aldri før har nordmenn betalt mer i bompenger enn de gjorde i 2022. Illustrasjonsfoto: Fredrik Hagen / NTB

Lette el-varebiler og tunge gasskjøretøy kan betale mindre bompenger

– Regjeringen ønsker å bidra til at vare- og tungtransporten blir mer utslippsfri, og da er fritak og lavere bomtakster et steg i riktig retning. Det skal lønne seg å velge fossilfritt – også i tungtransporten, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Det var i september i fjor at Statens vegvesen fikk i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å gjøre det mulig – gjennom AutoPASS-systemet, å innføre fritak eller reduserte takster for lette el-varebiler og tungegasskjøretøy i alle bompengeprosjekter. Ordningen er nå på plass, melder regjeringen, og lokale myndigheter kan fastsette fritak eller lavere bomtakst for disse kjøretøyene om de ønsker det.

I strekningsvise prosjekter vedtatt av Stortinget, må garantistene gi tilslutning hvis takstene skal endres, presiseres det i meldingen.

I dag er det slik at tunge nullutslippskjøretøy kan få fritak eller reduserte takster, mens det bare er i enkelte byområder at det har vært mulig med reduksjon eller fritak også for lette el-varebiler og tunge gasskjøretøy.

– Nå følger vi opp Hurdalsplattformen og legger til rette for mer utslippsfri vare- og tungtransport, sier samferdselsministeren i pressemeldingen.