Lerum – ny fabrikk og kontorfløy

Anleggsleder Knut Bukve i Veidekke Entreprenør og fabrikksjef Magne Lund i Lerum.Anleggsleder Knut Bukve i Veidekke Entreprenør og fabrikksjef Magne Lund i Lerum ved plasstøpt søyle.

Ved Lerums anlegg på Kaupanger i Sogndal kommune har Veidekke Entreprenør AS bygget ny syltetøyfabrikk og en ny kontorfløy.

Fakta

Sted: Kaupanger

Prosjekttype: Nybygg fabrikk og kontorfløy

Kontraktssum uten merverdiavgift: 81 millioner kroner

Tiltakshaver: Lerum Eigedom

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Arkitekt: Vidar Lerum Architects

Rådgivere: RIB og RIV: Norconsult l RIE: Holen Installasjon l RIBr: Konsepta

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeid: Einar Dalaker l Elektro: Holen Installasjon l Rørlegger: Skår VVS l Ventilasjon: GK Inneklima l Tømrer: Tharaso l Grunnarbeid: Aurstad l Maler: Øvrebø Fargehandel l Betongelementer: Nobi Voss l Stål: AK Mekaniske l Fryselager og sandwich: Huurre l Kjøleteknikk: Sogn Kjøleservice og Kelvin l Seksjoneringsvegg i fryseri: City Contractor l Taktekking: Nygård Tak l Gulvstøp: Fron Betong l Stål og rekkverk: Dako Mekaniske l Glassfasade: John Holvik l Himlingsarbeider: Innomhus l Epoxy: Hesselberg Bygg l Asfalt: Veidekke Industri l Plattendekker: Ryfoss Betong l Porter og lastesystem: Hörmann Norge

Tiltakshaver er Lerum Eigedom AS og Veidekke Entreprenør har gjennomført prosjektet i totalentreprise til en kontraktssum på 81 millioner kroner, uten merverdiavgift. Arbeidene er tegnet av USA-baserte Vidar Lerum Architects Inc.

Byggestart var i november 2016 og byggearbeidene ble fullført i mai i år.

Samlokalisert

Fabrikkdel og kontordel har et samlet areal på 5.000 kvadratmeter. Kontordelen har to etasjer, mens fabrikkdelen har fire etasjer og teknisk kulvert. Det er sukkerlager i fjerde etasje, fryselager og kokeri i tredje, tapperi i andre og pakkeri i første.

Fabrikksjef Magne Lund i Lerum forteller at nå er produksjon av syltetøy samlokalisert på Kaupanger. Tidligere var det fryseri i Lærdal, lager på Kaupanger og produksjon i Sogndal.

I fabrikken lager Lerum de fire sylte-tøyseriene Lerum Heimefrå, Lerum Utan tilsett sukker, Lerum syltetøy og Lerum Klem og Kos. Produksjonskapasiteten er 9.000 tonn per år. Halvparten av utstyret i fabrikklokalene er nytt. Produksjonen har startet, men er fortsatt under innkjøring – fra årsskiftet vil det være full drift.

Fryseriet (råvarelageret) har en kapasitet på 2.100 paller og en temperatur på minus 22 grader Celsius. Syltetøy-fabrikken har 22 arbeidsplasser og totalt arbeider det 125 personer i Lerum-konsernet.

Utblåsingsfelt

Fabrikkanlegget på Kaupanger ligger ifølge anleggsleder Knut Bukve i Veidekke Entreprenør i hovedsak på fjellgrunn. Det er sprengt ut 6.700 kubikkmeter faste masser. Målinger viser at det ikke at det er radongass i grunnen, men det er likevel lagt membran og drensrør for fremtidig utlufting.

Både fabrikkdel og kontordel er tilnærmet rektangulære. Det ligger en teknisk kulvert som er støpt vanntett under fabrikkdelen. Begge bygnings-delene har bærende konstruksjon av plasstøpt betong, betongelementer og stål. Prefabrikkerte elementer er brukt for å spare tid under oppføringen.

Takene bæres av q-dekker, og fabrikkdelen har fasader av sandwichelementer kledd med korrugerte stålplater. Kontordelen har platekledning (Cembrit og Steni). Både fabrikk og kontor har glassfasader, og i fabrikken er glassfelt brukt som utblåsingsfelt i kjelerommet.

Det er epoksy på gulvene i kokeri, tapperi og pakkeri og impregnert betong i fryseriet. Veggene har malt eller impregnert betong eller sandwichelementer mens himlingene er åpne. I kontordelen er det belegg og tepper på gulv, faste vegger av gips og stender og fast gipshimling eller spilehimling. Alle kontorene er cellekontorer og har en panelt vegg. En tidligere yttervegg er nå innervegg i kontordelen.

Kokeri nær fryseri

Anleggsleder Bukve forteller at det er spesielt at kokeri og fryseri er bygget vegg-i-vegg.

– De mulige problemene er løst med dobbel vegg med luftspalte med varmekabel i bunnen, sier han.

Det er brukt cirka 2.000 kubikkmeter ferdigbetong i fabrikk-delen. Dekkestøpen i fryseriet er på 1.000 kvadratmeter. Konstruksjonen har også prefabrikkerte hulldekker, søyler, dragere og plattendekker.

Kontordelen er ført opp med passivhusstandard. Innvendig i fabrikkdelen er det overflater som er godkjent for produksjon av næringsmidler, og materialer har lang levetid og lave vedlike-holdskostnader. Kontordelen og visningsdelen i fabrikken har universell utforming.

Nattkjøling

Både fabrikkdel og kontordel er prosjektert etter Tek10. Overskuddsvarme fra produksjonen brukes til oppvarming, som skjer via ventilasjon. Det er balansert ventilasjon i kontordelen og ventilasjon tilpasset produksjonen i fabrikkdelen. Både fabrikkdel og kontordel har nattkjøling ved bruk av naturlig ventilasjon.

Lager, kokeri, tapperi og pakkeri er sprinklet, mens fryselageret er brannseksjonert. I kontordelen er det solavskjerming med utvendige persienner og utvendige skjermer.

Utenfor fabrikkanlegget er det bygget tre nye parkeringsplasser ned plass til totalt cirka 100 biler.

Prosjektet er fullført uten fraværsskader.


Flere prosjekter