Leonardobroen holder seg bra

Det har vært en del spekulasjoner om at den berømte Leonadrobroen i Ås er i ferd med å sprekke opp. Ettårsrapporten har fastslått at Leonardo da Vinci bro holder seg bemerkelsesverdig godt.

Bare ett år etter at Leonardo da Vinci-broen ble åpnet, kunne man lese at broen ikke tåler vann, og at den sprekker. Nå foreligger ettårsrapporten. Den viser det motsatte: - Broen holder seg faktisk bemerkelseverdig godt, konstaterer Tormod Dyken, senioringeniør ved Brustandardiseringskontoret i Vegdirektoratet. Tormod Dyken innrømmer at det var med en viss spenning de så fram mot ettårsbefaringen. - Vi kjente jo til noe oppsprekning av de massive limtrebuene fra inspeksjonen i vår og sommer. Men etter å ha lest om broen regnet vi nesten med at det måtte ha oppstått betydelig større sprekker på kort tid, sier Dyken på Vegvesenets Internettside. Lite sprekker og ikke akutt Hensikten med ettårsbefaringen var å avdekke eventuelle feil og mangler som kunne kreve utbedringstiltak og være grunn til reklamasjon. - Det som forbauset oss mest under befaringen, var hvor godt voksimpregneringen har holdt og hvor lite oppsprukket limtretverrsnittene egentlig er, forteller Dyken fornøyd. Han legger imidlertid til at sprekker på oversiden av buen vil samle vann, noe som etter hvert vil kunne føre til råte og nedbrytningen av virket. - Dette må det gjøres noe med, men det er ikke noe akutt problem, sier Dyken. - Spesiell bro Leonardo broen er meget spesiell, og avviker vesentlig fra dagens måte å bygge trebroer. De fleste trebroer i dag blir nemlig impregnert med kreosot, og forventet levetid er da 100 år. Levetida for Leonardo broen er beregnet til under det halve. Årsaken til dette er at den er blitt impregnert med mindre utprøvde, men angivelig mer miljøvennlige midler enn kreosot. - Leonardo da Vinci-broen representerer et forsøk på å tenke nytt med hensyn til impregnering og trebeskyttelse, forteller Dyken. Nå overveier Dyken og hans kolleger i Statens vegvesen å legge et beslag på oversiden av buer og bjelker. Dette skal kunne beskytte broen enda bedre mot vær, vind og tidens tann.