Nå pågår legging av sedumtaket på Veterinærbygget på Campus Ås. Foto: Bergknapp

Legger gigantisk grønt tak på Campus Ås

I disse dager legges åtte tusen kvadratmeter plantetak på nybyggene på Campus Ås.

Det er Statsbygg som oppfører det nye veterinærbygget på Campus Ås, der Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen skal samlokaliseres når de flytter fra Adamstuen i Oslo i 2020. Veterinærbygget blir på ca 63.100 kvadratmeter og består i realiteten av åtte sammenknyttede bygninger.

- Nå jobbes det for fullt med å legge det grønne taket. Når bygget står ferdig skal alle tak være kledd med sedumdekke, opplyser daglig leder Bengt Tovslid i Bergknapp.

Stor grønn kontrakt

Bengt Tovslid, daglig leder i Bergknapp. Arkivfoto

Han er strålende fornøyd med at Jæren-firmaet har landet sin største kontrakt på grønne tak noensinne.

- Vi leverer 18.000 kvadratmeter og kontrakten har en verdi på ti millioner kroner. Etter planen skal det legges 8000 kvadratmeter i år, og de resterende 10.000 til våren, opplyser Tovslid.

Bergknapp leverte i sin også det grønne taket på Ikea Åsane i Bergen, på hele 22.000 kvadratmeter. Selv om det var større arealmessig, er Campus Ås-kontrakten mer omfattende, ifølge Tovslid.

- Ikea var et ordinært sedumtak. På Ås er det en tykkere oppbygning som gir et frodigere tak. Desssuten er plantevalget spesialbestilt, sier han, og legger til:

- Denne jobben er mer kompleks enn vanlig. Vi er glade for at utbyggere tør å utfordre de enkle og vanlige løsningene, noe som løfter kompetansen vår, og ellers hele bransjen, sier Tovslid.

Stort park- og landskapsområde

Det skal også anlegges et stort park- og landskapsområde på vel 150 mål på Campus Ås. Uteanlegget skal både forsterke kvalitetene i dagens flotte park og skape en vakker og funksjonell utvidelse mot den nye delen av campus.

Ifølge Statsbyggs hjemmesider blir overvannshåndtering en sentral del av parkprosjektet, der vann samles, fordrøyes og renses i åpne løsninger.

Foto: Bergknapp