Ledigheten stiger fortsatt

Arbeidsledigheten økte med 9.000 personer i perioden fra desember i fjor til mars i år.

I gjennomsnitt var 83.000 personer arbeidsledige i perioden, det utgjør 3,2 prosent av arbeidsstyrken, viser tall fra Statistisk sentralbyrås arbeidsmarkedsanalyse (AKU). AKU-ledigheten var på 3,1 prosent forrige måned.

Tallet på registrerte arbeidsledige pluss personer på tiltak hos Nav økte med 15.000 i den samme perioden.

Torsdag presenterte Nav sine egne tall for arbeidsledigheten i mai, der 68.300 personer var registrert som helt arbeidsledige. Det utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken. AKU-ledigheten fanger opp dem som søker arbeid, uavhengig av om disse er registrert hos Nav eller ikke.