F.v. Ragnar Sandin, Arve Brekkhus; Per Helge Pedersen og Jan Hestås.

Foto: Trond Joelson

Lederskifte i Byggeindustrien

– I og med at sjefredaktør og administrerende direktør Per Helge Pedersen i Byggeindustrien fyller 65 år 18. januar i 2014, blir det et lederskifte i mediehuset fra 1. februar neste år, sier styreleder Jan Hestås i Bygg og Anlegg Media AS. Arve Brekkhus (38) overtar da som sjefredaktør, mens Ragnar Sandin (43) overtar som administrerende direktør.

Per Helge Pedersen har da sittet som sjef i Byggeindustrien i 22 år – og i løpet av denne tiden er Byggeindustrien blitt et meget viktig mediehus. Årsomsetningen har økt fra vel tre millioner kroner til over 50 millioner kroner. Det er en prosentvis økning på nesten 1 700 %. I alle år siden 1992 har Byggeindustrien hatt overskudd i regnskapet. Antall ansatte i selskapet er økt fra 5 til 33 ansatte.

Per Helge Pedersen fortsetter i Byggeindustrien i en redaktørrolle med særlig ansvar for næringspolitikk.

Byggeindustrien eies av Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg – EBA, men tidsskriftet og etterhvert nettsidene har hele tiden vært redigert ut fra redaktørplakaten.

– Styret er mektig imponert over det som er bygget opp i Byggeindustrien både faglig og økonomisk. Vi vet at mediehuset har en meget sterk stilling både i byggenæringen og som en viktig samfunnsaktør. Byggeindustrien har hatt evnen til å omstille seg og man har hele tiden vært opptatt av å bygge bedriftskultur. Denne kulturen er gull verdt, sier Hestås.

– Vi er veldig fornøyd med at vi kan rekruttere toppledere fra egne rekker. Arve Brekkhus har vært ansatt i Byggeindustrien siden 2001, mens Ragnar Sandin har jobbet her i to perioder, første gang fra 1998-2000 og så fra 2005, sier Hestås. Brekkhus har som redaktør lenge vært nestleder i bedriften. Ragnar Sandin har hatt stillingen som markedssjef. Vi er også meget glad for å ha en salgsleder som Kirsten Bugge Torkhildsen i Byggeindustrien. Hun går inn som en del av ledergruppen sammen med Arve Brekkhus og Ragnar Sandin, sier Jan Hestås.

Styret er også meget glad for at Per Helge Pedersen fortsetter i Byggeindustrien.

– Han har et enestående nettverk, og han vil selvsagt være en viktig ressurs både for den nye ledelsen og for miljøet i bedriften. Det å overlate en bedrift som nok en gang kan vise til ny omsetningsrekord og et meget godt resultat, er selvsagt verdt å merke seg, sier Hestås.

Byggeindustrien har vunnet Fagpresseprisen flere ganger – og Per Helge Pedersen har også fått hederspris i Fagpressen.

I Byggeindustrien har man nettopp gått over til en ny plattform for nettsiden bygg.no. I løpet av året er det satt en rekke nye besøksrekorder på nettet. I tillegg har innsalget til nettsidene økt sterkt. Samtidig har Byggeindustrien økt innsalget på papir.

– Året 2013 avsluttes med to papirutgaver - Nr.18 blir på 196 sider og nr.19 på 460 sider – totalt 656 sider. Begge disse utgaver er «all time high» også når det gjelder innsalg, sier Hestås som til daglig er konsernsjef i Kruse Smith.

– Det å være styreleder i Byggeindustrien som går så bra, er en fornøyelse, sier han.

Byggeindustrien ble etablert i 1968. Den første redaktøren var den legendariske Aage Møst som satt til 1990. Etter et kort mellomspill kom så Pedersen inn. Man skifter med andre ord ikke redaktører hver dag i Byggeindustrien.