Leder Veidekke Bane

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 32 milliarder kroner, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

«Veidekke – lokalt nærvær, skandinavisk styrke»

FirmaVeidekke ASA
FylkeOslo
Søknadsfrist27.08.2018

Veidekke Bane er en landsdekkende entreprenør innen fornyelse og vedlikehold på eksisterende jernbaner og sporveier. Virksomheten har mobile ressurser og gjennomfører oppdrag over hele landet.

Veidekke Bane utfører arbeider innenfor overbygning, underbygning, sikkerhetstjeneste, tele, kontaktledning, elektro, signal og samarbeider med andre enheter både internt og eksternt.

Veidekke Bane har i dag ca. 140 ansatte og har en gjennomsnittlig omsetning på 250 – 300 MNOK i året.

Nåværende leder søker nye utfordringer internt i Veidekke og ønsker å overlate «roret» til en som kan fortsette arbeidet med å lede videreutviklingen av Veidekkes banesegment.

Om stillingen

Leder for Bane er ansvarlig for Veidekkes Banevirksomhet og har sine arbeidsplasser ved Veidekkes hovedkontor på Skøyen, Oslo. Stillingen rapporterer til sjef for Spesialenhetene i Anleggsvirksomheten.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Sørge for at Bane velger de rette prosjektene
 • Legge til rette for at organisasjonen og prosjektene får de rammebetingelsene som trengs for å lykkes (organisering, struktur, ressurser og kompetanse)
 • Ha overordnet ansvar for gjennomføringen av prosjektene, herunder kundekontakt, kalkulasjon, gjennomføring og avslutning av prosjektene
 • Representere selskapet eksternt der det er naturlig ut fra stilling og/eller kvalifikasjoner
 • Bygge gode team og utvikle organisasjon
 • Være en leder, støttespiller og inspirator
 • Påse at prosjektene etterlever Veidekkes overordnede rutiner og føringer
 • Sikre en god og skadefri produksjon og lav miljøbelastning
 • Bidra til et godt samarbeid med øvrige enheter og kompetansesentre i Veidekkekonsernet

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning
 • Minimum 10 års relevant erfaring fra styring av prosjekter, fortrinnsvis fra bygg- og anleggsvirksomhet
 • Er kundeorientert; bygger tillit og troverdighet og innehar god relasjonskompetanse
 • Er forhandlingsvant, kommersiell, målfokusert og strukturert
 • Har interesse og erfaring fra å utvikle organisasjon og bygge gode team; får folk med seg
 • Er fremoverlent, løfter opp diskusjoner og utfordrer ansatte i egen organisasjon

Vi tilbyr

I Veidekke blir du en del av et team som både har det gøy på jobben og har høy prestasjonsevne. Vi forstår at sterke fagmiljøer gir nøkkelkompetanse som vi er avhengige av. I vår verden er den beste skolen praktisk erfaring i våre prosjekter. Det er her, ikke bare du, men vi også lærer mest og best – i samspill med alle aktørene som bidrar inn i et prosjekt. Som et tillegg er vi positive til kurs- og kompetanseutvikling både gjennom Veidekkeskolen og i eksterne fagmiljø.

Glimt i øyet og godt humør på arbeidsplassen er viktig. Vi er et stort skandinavisk selskap med store muligheter for deg. Vi har også gode pensjons- og forsikringsordninger i Veidekke og du vil sammen med alle andre i Veidekke få mulighet til å eie egen bedrift. I dag eier vi ca 20% av verdiene i selskapet, noe som er ganske unikt blant store selskaper i Norge.

Spørsmål om stillingen

Per Haugen

Sjef Veidekke Spesialenheter

Telefon 911 28 201

Søk stilling

Vis flere stillinger: