Leder økonomi - Utbygging

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Vi bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet, styrer togtrafikken, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Konsernet har om lag 3 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Nå er vi inne i en historisk satsing på jernbane og søker nye medarbeidere.

Firma Bane NOR
FylkeOslo
Søknadsfrist09.08.2020

Bane NOR er inne i en historisk satsning på jernbane og i en spennende organisatorisk endringsprosess, hvor man går fra fem til fire divisjoner. I den forbindelse søkes en analytisk og strukturert økonomileder for konsernets utbyggingsdivisjon. Divisjonen har ansvar for å planlegge og gjennomføre utbyggingsprosjekter knyttet til ny infrastruktur.

Du vil være ansvarlig for økonomifunksjonen i divisjonen og videreutviklingen av denne, samt jobbe tett på prosjektene og prosjektstyring. Bane NOR er organisert i matrise. Rollen inngår i ledergruppen til divisjonen samt i ledergruppen til konserndirektør for virksomhetsstyring. Stillingen rapporterer til konserndirektør for virksomhetsstyring.

Vi ser etter deg som har solide kunnskaper innen økonomistyring og prosjektoppfølging, og som ønsker å være med på å videreutvikle økonomimiljøet i divisjonen.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.

Ansvarsområder

 • Overordnet ansvar for økonomistyring i divisjonen
 • Videreutvikle økonomisk styringsinformasjon, herunder analyse, prognoser og rapportering for divisjonen
 • Analyser og oppfølging av divisjonens prosjektportefølje samt tett dialog mot prosjektlederne
 • Styre og gjennomføre divisjonens årlige budsjettprosess og prognosearbeid slik at både internbudsjett og budsjettinnspill til Jernbanedirektoratet holder høy kvalitet og møter definerte tidsfrister
 • Utvikle og vedlikeholde økonomiske måleindikatorer (KPI’er) for divisjonen
 • Proaktivt bidra til nytenkning og videreutvikling av divisjonens økonomifunksjon
 • Personal- og resultatansvar for øvrige medarbeidere i økonomifunksjonen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk utdannelse (siviløkonom/master), eller sivilingeniør (gjerne i industriell økonomi)
 • Minimum 10 års relevant erfaring som prosjekt-/økonomisjef fra industri-/prosjektvirksomhet, eventuelt ledende rolle fra konsulenthus
 • Sterk på økonomistyring av prosjektportefølje og store prosjekter
 • Ledererfaring, gjerne med erfaring fra matrisestruktur i større komplekse organisasjoner
 • Evne til å se forbedringstiltak, og sikre effekt av endringsprosesser
 • Solide Excel- og systemferdigheter
 • Meget sterk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper og kommunikasjonsevne til effektivt få gjennomslag i en kompleks organisasjon på en positiv måte
 • Analytisk og med evne til å kunne analysere og se trender
 • Selvgående og initiativrik med sterk gjennomføringskraft
 • Robust og trygg i fremtoning og i kommunikasjonsform
 • Evne og vilje til å utfordre og jobbe konstruktivt og støttende
 • Tilpasningsdyktig og endringsvillig
 • Nøyaktig og systematisk tilnærming til oppgaver

Vi legger også vekt på lojalitet til Bane NOR sine etiske retningslinjer og våre verdier som er; åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

Bane NOR er et statsforetak som har et viktig samfunnsoppdrag, hvor betydelige verdier forvaltes. Bane NOR tilbyr konkurransedyktig lønn og gode utviklings- og karrieremuligheter.

Kontaktinformasjon

Knut Røste Leganger-Krogstad

Sr. advisor

980 88 535

Knut Grotli

Managing partner

902 51 351

Søk stilling

Vis flere stillinger: