Leder økonomi - Drift og teknologi

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Vi bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet, styrer togtrafikken, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Konsernet har om lag 3 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Nå er vi inne i en historisk satsing på jernbane og søker nye medarbeidere.

Firma Bane NOR
FylkeOslo
Søknadsfrist09.08.2020

Bane NOR er inne i en historisk satsning på jernbane og en spennende organisatorisk endringsprosess. Divisjonen Drift og teknologi er nyetablert og består av en sammenslåing av tidligere divisjoner. Divisjonen har om lag 2000 ansatte og har det helhetlige ansvaret for drift og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur, trafikkstyring, IKT og digitalisering. Divisjonen har ansvar for å sikre punktlighet og regularitet for jernbaneinfrastrukturen.

Vi søker en innovativ og drivende økonomileder som brenner for endringsledelse og utvikling. Du vil være ansvarlig for økonomistyringen og å løfte divisjonen inn i fremtiden. Rollen vil jobbe tett med divisjonens konserndirektør og være en viktig bidragsyter i planlegging, styring og utvikling av divisjonens arbeid. Bane NOR er organisert i matrise. Rollen inngår i ledergruppen i divisjonen samt i ledergruppen til konserndirektør for virksomhetsstyring.

Stillingen rapporterer til konserndirektør for virksomhetsstyring.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter i bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.

Ansvarsområder

 • Videreutvikle økonomisk styringsinformasjon, herunder analyse, kost/nyttevurderinger, prognoser, og rapportering for divisjonen
 • Personal- og resultatansvar for økonomiavdeling med cirka 15 controllere
 • Styre og gjennomføre divisjonens årlige budsjettprosess og prognosearbeid slik at både internbudsjett og budsjettinnspill til Jernbanedirektoratet holder høy kvalitet og møter definerte tidsfrister
 • Utvikle og vedlikeholde økonomiske måleindikatorer (KPI’er) for divisjonen, med særlig fokus på effktivitets- og produktivitetsmålinger
 • Proaktivt bidra til nytenkning og videreutvikling både av divisjonens økonomifunksjon og av divisjonen som helhet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk utdannelse, siviløkonom/master eller lignende
 • Minimum 10 års relevant erfaring, gjerne fra tilsvarende rolle innen industrien/teknologimiljø, eventuelt ledende rolle fra konsulenthus
 • Solid ledererfaring, gjerne fra matrisestruktur i større komplekse organisasjoner
 • Evne til å se forbedrings- og effektiviseringstiltak, og sikre effekt av endringsprosesser
 • Solide Excel- og systemferdigheter
 • Meget sterk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper og kommunikasjonsevne til effektivt få gjennomslag i en kompleks organisasjon på en positiv måte
 • Strategisk og stor interesse for endringsledelse
 • Analytisk og systematisk tilnærming til oppgaver
 • Initiativrik med sterk gjennomføringskraft
 • Tilpasningsdyktig og endringsvillig
 • Proaktiv og trygg på egne beslutninger

Vi legger også vekt på lojalitet til Bane NOR sine etiske retningslinjer og våre verdier som er; åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

Bane NOR er et statsforetak som har et viktig samfunnsoppdrag, hvor betydelige verdier forvaltes. Bane NOR tilbyr konkurransedyktig lønn og gode utviklings- og karrieremuligheter.

Kontaktinformasjon

Knut Røste Leganger-Krogstad

Sr. advisor

980 88 535

Knut Grotli

Managing partner

902 51 351

Søk stilling

Vis flere stillinger: