Leder Nybygg og større ombygninger

Kongsberg kommunale eiendom KF er et kommunalt foretak som forvalter, drifter, vedlikeholder og utvikler eiendomsmassen til Kongsberg kommune. Vi skaper trygge bygg for framtiden. Vi er under stadig utvikling og med utfordrende og spennende oppgaver foran oss. Eiendomsmassenbestår av samlet ca. 161.000 m2 innen forvaltningsområdene formålsbygg, boliger og annen eiendom, i tillegg til kommunal tomtegrunn. Foretaket har dessuten byggherreansvaret for de kommunale byggeprosjektene, og tar enkeltoppdrag også for andre kommuner.KKE med sine 85 ansatte regnes som et av landets ledende kommunale eiendomsforetak grunnet den høye vedlikeholdsgraden og den bevisste satsningen på fremtidsrettede løsninger innenfor energi og miljø. Foretakets driftsbudsjett for 2021 var på kr 324 mill. og for 2022 er på kr ca. 160 mill. Se også http://kkekf.no/

FirmaKongsberg kommunale eiendom KF
FylkeViken
StedKongsberg
Søknadsfrist09.10.2022

KKE søker nå Leder for Nybygg og større ombygninger. Seksjonen består av fire erfarne og kompetente medarbeidere og har ansvar for nybygg og større ombygginger for Kongsberg kommune. Seksjonen har ansvaret for prosessen fra bestilling fra kommunen til overlevering av bygg ved ferdigstillelse, samt oppfølgingen i garantiperiode. Foretaket er en fremoverlent organisasjon som er opptatt av å levere gode løsninger for miljø og energi, samt tilrettelegging for ny teknologi (se linker nederst). Seksjonsleder Nybygg og større bygninger inngår i foretakets lederteam sammen med ledere for drift, forvaltning, økonomi, og renhold.

Som seksjonsleder i KKE vil du ha en helt sentral posisjon i foretaket og inneha en viktig rolle for å gjøre Kongsberg kommune ytterligere attraktiv for etablering av samfunnsfunksjoner gjennom utviklingen av kommunale eiendomsverdier.

Et overordnet ansvar for prosjektgjennomføringen, herunder:

  • Videreutvikle og følge opp økonomistyring og rapportering fra prosjektene
  • Utarbeide forslag til og kvalitetssikring av bestillinger
  • Ta i bruk digitale løsninger og ha et overordnet ansvar for kompetanseutvikling
  • Tilrettelegge for fremtidsrettede og innovative løsninger i bygg

Ønskede kvalifikasjoner

  • Erfaring med offentlige anskaffelser og kvalitetssikring av anbudsdokumentasjon og byggherreforskriften
  • Erfaring med strategiarbeid, forhandling og ha god digital kompetanse
  • Gode kommunikasjons-, formidlings- og samarbeidsevner
  • Utviklingsorientert og tenke strategisk

Det kreves høyere utdanning innen byggtekniske fag eller tilsvarende, men relevant erfaring kan kompensere for utdanningskrav. Det er ønskelig med erfaring fra større byggeprosesser og noe relevant ledererfaring. Personlige egenskaper vil også vektlegges særskilt i prosessen

KKE tilbyr

Som Leder for nybygg og større ombygninger vil du få mulighet til å påvirke kommunens samfunnsutvikling og ivareta fellesskapets verdier. Det vil komme faglige utfordringer og dermed mulighet for personlig utvikling i rollen. KKE tilbyr et innovativt arbeidsmiljø med utfordringer som kan løses i samspill med kompetente kollegaer i foretaket og kommunen. Ikke minst har KKE en god pensjonsordning og gruppelivsforsikring

Søknad

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Dfind AS for en uforpliktende og konfidensiell prat, Christian Johnsen, tlf. 928 48 984 eller Per Ivar Elton, 909 20 462.

Søk stilling

Vis flere stillinger: