Leder Firesafe Consulting

Firesafe Consulting er en selvstendig enhet i Firesafe-konsernet. I tjenestespekteret inngår brannteknisk rådgivning, brannvernledelse, tegning og andre tilknyttede områder. Firesafe Consulting har i dag 20 ansatte i Oslo og Trondheim. Virksomheten er i sterk vekst og har som mål å bli et ledende brannfaglig miljø i Norge. Firesafe Consulting har sentral godkjenning som PRO/KPR i tiltaksklasse 3, brannsikkerhet. Firesafe er et norskeid konsern med om lag 300 ansatte i Norge, Sverige og Danmark. Firesafe er totalleverandør innen brannsikring med virksomhet innen entreprenørtjenester, kontroll/service og brannteknisk rådgivning. Hovedkontoret er i Oslo.

Firma Firesafe Consulting
Fylke
SøknadsfristSnarest

 

 


 

SENTRALE ANSVARSOMRÅDER

 

• Videreutvikle Firesafe Consulting som et ledende brannteknisk rådgivningsmiljø i Norge.

• Ivareta det overordnede faglige ansvaret herunder kontakt med relevante myndigheter og bransjefora.

• Kontakt med større eiendomsbesittere/forvaltere, arkitekter og entreprenører.

• Daglig resultat- og personalansvar.

 

 

VIKTIGE KVALIFIKASJONER

 

• Ambisjoner og evner til å utvikle en spennende virksomhet videre.

• Evne til å motivere og videreutvikle dyktige medarbeidere.

• Kompetanse til å lede større branntekniske rådgivningsoppdrag.

• Høyere teknisk utdannelse med minimum 5 års erfaring fra brannteknisk rådgivning.

 

 

Stillingen rapporterer til adm.dir. i Firesafe AS og inngår i selskapets ledergruppe. Kontoradresse er Oslo.

Vi kan tilby en utfordrende stilling i et bredt brannfaglig miljø i et selskap med stort fokus på brannsikkerhet.

For mer informasjon kontakt adm.dir. Morten Ameln, tlf 971 99 390

Vis flere stillinger: