Leder Allianseinnkjøp

Norsk Rørallianse AS (NRA) ble etablert i 2002 og er en strategisk allianse mellom 11 store, velrennomerte, regionale norske rørentreprenører. NRA jobber for å styrke det enkelte medlem sin lokale posisjon. Målet er å gjøre de til de mest konkurransedyktige regionale rørentreprenørene i VVS-bransjen, samtidig som de samlet utvikles til å bli en sterk utfordrer på landsdekkende nivå. NRA skal samtidig bidra til at deltakerne er best rustet til å møte morgendagens utfordringer i form av endrede rammebetingelser og ny konkurransesituasjon. Vi skal fremstå som den foretrukne samarbeidspartner i vår bransje for potensielle kunder, arbeidstakere og leverandører. NRAs 11 deltakerbedrifter er etablerert på mer enn 35 steder rundt om i landet og har over 2000 medarbeidere. Hovedkontoret ligger på Olavsgaard, rett nord for Oslo. For nærmere info, sewww.nra.no

Vi søker nå etter en ny sentral medarbeider til en allianse i spennende utvikling.

FirmaNorsk Rørallianse (NRA)
FylkeAkershus
StedSkjetten
Søknadsfrist12.03.2017

Leder Allianseinnkjøp

Teknisk forståelse – God samhandler – Kremmerånd

Har du lyst til å være med på å videreutvikle innkjøpsordninger i en rørallianse? 

Vi søker en teknisk og kommersielt anlagt leder for allianseinnkjøp, som er løsningsorientert og systematisk.

Du vil i ditt arbeide ha et tett samarbeid med våre eierselskaper, leverandør og grossister. Stillingen rapporterer til adm. dir.

Arbeidsoppgaver

 • Du har en nøkkelposisjon i alliansen og jobber med eierselskap/deltakere, leverandører og grossister for å finne de beste innkjøpsordningene. Du har ansvaret for å utvikle dette samarbeidet.
 • VVS-bransjen er i endring og det er viktig at du evner å gjennomføre tiltak som gir NRA deltakere stadig bedre konkurransekraft gjennom optimalisering og utvikling av innkjøp.
 • Du er en aktiv bidragsyter i forhandlinger med leverandører, inngåelser av rammeavtaler samt implementeringen og oppfølgingen av disse.
 • Du finner og utvikler nye leverandørsamarbeid og leder alliansens Innkjøpsråd.

Dine kvalifikasjoner og egenskaper

 • Du kommer gjerne fra en rolle i et teknisk fagmiljø, helst med teknisk bakgrunn/utdanning.
 • Operativ erfaring fra prosjektledelse og kunnskap fra innkjøp og forhandlinger er en fordel.
 • Du er utadvendt og en sterk relasjonsbygger, som motiveres av å skape gode løsninger og resultater.
 • Du har gode analytiske ferdigheter, er nøyaktig og strukturert, og arbeider like godt selvstendig som i team.
 • Du ivrer etter stadig å ta i bruk ny teknologi for å jobbe så rasjonelt som mulig og å kunne kommunisere med andre så effektivt som mulig.
 • Gode engelskferdigheter er ønskelig.
 • Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt.

Vi kan tilby deg

En spennende og selvstendig stilling med store muligheter for å påvirke alliansens videre utvikling. Vi har konkurransedyktige betingelser, et godt og uformelt arbeidsmiljø samt en trivelig medlemsmasse i en bransje i vekst og endring.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt vår rådgiver Aasmund Setsaas, Setsaas Consulting på tlf. 917 06 467 eller adm.dir. Line Ekroll Dyb på tlf. 957 44 576. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Vi imøteser din CV og søknad via: post@setsaasconsult.no. Merk søknaden "NRA – Leder Allianseinnkjøp". Søknadsfrist: 12.03.17.

Vis flere stillinger: