Lavere strømpris i tredje kvartal

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 31,6 øre per kilowattime (kWh) i 3. kvartal 2014. Dette er en nedgang på 5,4 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Den lave strømprisen kan ses i sammenheng med stor produksjon av vannkraft gjennom kvartalet.

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 84,9 øre/kWh i 3. kvartal i år, 1,8 prosent lavere enn i samme kvartal i fjor.