Lavere inflasjon i Sverige

Inflasjonen i Sverige avtok i april og lå på 3,9 prosent, ifølge nye tall fra Statistiska centralbyrån (SCB).

Dette innebærer at konsumprisindeksen (KPI) lå 3,9 prosent høyere i april enn i samme måned i fjor. Prisveksten var lavere enn analytikere hadde ventet.

For den svenske sentralbanken er den såkalte KPIF-inflasjonen den viktigste indikatoren. Den lå i april på 2,3 prosent.

I forrige uke senket sentralbanken renta i Sverige for første gang på over åtte år. Styringsrenta ligger nå på 3,75 prosent.