Boligprosjektet Presterødalleen i Tønsberg er svanemerket. Foto: Werner Anderson

Boligprosjektet Presterødalleen i Tønsberg er svanemerket. Foto: Werner Anderson

Lanserer skjerpede krav til nybygg

Nye krav for svanemerking av nybygg skjerpes i tråd med EUs taksonomi.

Fremover skal alle bygg bidra til mindre klimagassutslipp, verne naturmangfoldet og garantere et godt innemiljø. Dette fremgår av en pressemelding fra Miljømerking, som står bak Svanemerket.

Et svanemerket nybygg skal være blant de mest klima- og miljøvennlige på markedet. Derfor er det tatt høyde for hele livssyklusen til bygget, og kravene revideres jevnlig.

De nye kravene er mer ambisiøse og strenge på områder som klima, bevaring av naturmangfold, sirkularitet og materialer, samt innemiljø, ifølge meldingen.

Det er også et obligatorisk krav om at det skal lages en økologirapport på tomta bygget skal settes opp på. I tillegg skal det utarbeides en tiltaksplan for hvordan naturmangfoldet skal vernes.

– Dette er et viktig miljøarbeid, men det er vel så viktig når det gjelder hva slags informasjon som gis til forbrukere og boligbyggere. Flere tiltak bidrar både til et rikere naturmangfold og bedre utemiljø, og begge deler er viktig for forbrukerne, sier Bjørn Olav Strandli, markedsansvarlig i Svanemerket.

Fakta

Med de nye byggkravene til Svanemerket skal miljøbelastningen i hele bygningens livssyklus begrenses, og ressurser skal i størst mulig grad kunne gjenbrukes. Småhus, leilighetsbygg, skoler, barnehager og kontorbygg kan sertifiseres med ordningen.

Det skal utarbeides en loggbok med alt av materialer og produkter som er brukt i bygget. I tillegg er alle byggematerialene omfattet av strenge krav til kjemikaliebruk for å ivareta et godt og trygt innemiljø.

Kravene omfatter blant annet:
·Betong, stål og aluminium med lavere klimagassutslipp.
·Lavt energiforbruk.
·En loggbok for materialer for å sikre sporbarhet på byggematerialer og produkter som inngår i bygget.
·Økologirapport og tiltaksplan for å bevare og forbedre naturmangfoldet på tomta.
·Fuktkontroll, krav til dagslys og mindre bruk av skadelige kjemikalier for et godt innemiljø.
·Bruk av mindre helse- og miljøskadelige kjemikalier i byggematerialer og produkter.

Byggenæringen står for rundt 40 prosent av det globale klimagassutslippet. EU vier byggesektoren stor oppmerksomhet, blant annet gjennom taksonomien. De mange nye føringene kan likevel være krevende å følge med på.

– Med Svanemerket får byggherrer et konkret verktøy for praktisk miljøarbeid som også strukturerer arbeidet med EUs taksonomi. I tillegg gjør merkeordningen det enkelt å kommunisere tydelig om klima og miljø til kjøperen, mener Strandli.

Det siste året har det vært en nedgang i byggeaktiviteten i Norge. Samtidig opplever Svanemerket sterk vekst i antall svanemerkede nybygg, og ferske tall viser 17 prosent vekst i 2022.

– Det er krevende tider, også i byggebransjen. Pris og beliggenhet har lenge vært viktigst for kjøpere, men nå ser vi en dreining til å ta mer bærekraftige valg. Interessen for svanemerkede bygg er stor i hele Norden. Dette er en god start for Norge, og vi forventer flere svanemerkede nybygg fremover, sier Strandli.