Lanserer OPS-portal

En ny norsk nettportal med informasjon om Offentlig Privat Samarbeid dukket denne måneden opp i cyberspace.

I regi av Norsk senter for prosjektledelse har OPS-portalen Norge på http://www.ops-portalen.net sett dagens lys. Portalen skal fremme kunnskap om OPS for offentlig og privat sektor, og inneholder blant annet beskrivelser av OPS, OPS-modeller samt en database over OPS-prosjekter i Norge. Portalen er et resultat av et forskningsprosjekt Statsbygg satt igang i samarbeid med NTNU. Vi har fått stor oppmerksomhet rundt arbeidet i forskningsprosjektet. Målet med prosjektet har vært å utvikle og samle kompetanse om OPS i Norge. Det å etablere ops-portalen har vært et middel for å presentere resultatene fra forskningsprosjektet, samt for å samle det som skjer innen OPS i Norge, sier prosjektleder og universitetslektor på Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU Olav Torp. SINTEF er en av samarbeidspartnerne bak portalen. Skanska, NTNU, PTL og Terramar er ved siden av initiativtager Statsbygg også med. Vi prøver å få med flere samarbeidspartnere, blant annet ulike departement og etater, forteller Agnar Johansen i SINTEF til Byggeindustrien. Han håper at all informasjon om OPS skal bli samlet på denne siden. OPS er et interessant tema innenfor prosjektledelse som kommer til å være i fokus i hvert fall i fem år til. Så lenge vi har en Høyre-regjering tror jeg OPS har kommet for å bli, legger han til. Alt fra rapporter fra pågående prosjekter og artikler fra fagpressen til studentoppgaver om temaet kommer til å bli lagt ut på nettsiden.