Foto: John-Erik ReiersenFoto: John-Erik ReiersenFoto: John-Erik Reiersen

Lanserer nytt norsk brukonsept

Betongelementforeningen samarbeider med Vegdirektoratet om utviklingen av nytt kulvert- og brukonsept. Kulvertkonseptet ble introdusert for et par år siden, og brukonseptet blir lansert under Betongindustridagene 2019 som del av seminaret "Det nye markedet – vei og bane".  

Seminaret begynner med foredrag av Jane Bordal (direktør for veiavdelingen i Statens vegvesen/Vegdirektoratet) om veien i 2040, hvilke ytelser skal fremtidens veier ha? Universitetet i Agder diskuterer endring som strategi for å styrke egen konkurransekraft, og for å forsterke bedriftene.

- Fremtidens betongelementprodusenter, entreprenører og byggherre skaper innovasjoner i byggeprosjektene, som del av den daglige driften. Vi får også høre om bruvedlikehold, benchmarking plasstøpt versus prefab med hensyn til byggetid, kvalitet og HMS. I Nederland blir nær alle bruer ført opp som betongelementkonstruksjoner, og Nederlandske bruprodusenter presenterer blant annet et brukonsept som er demonterbart og kan gjenbrukes i nye konstruksjoner, sier daglig leder John-Erik Reiersen i Betongelementforeningen, som står bak Betongindustridagene.

Entreprenør og byggherre forteller om erfaringer med prefab og om hvordan man gjennomfører større helhetlige utbyggingsprosjekter, hva betyr store veiutbygginger der entreprenør også får driftsansvar?

Betongelementforeningen og Vegdirektoratet presenterer det nye brukonseptet.

Lengden på standard broer øker med 27 prosent - fra 32 til 40,6 meter. Konseptet innebærer noen endringer fra tidligere standardløsninger, der man har høstet av erfaringene fra utlandet uten at det går på bekostning av særskilte norske ytelseskrav, legger Reiersen til.

Seminaret arrangeres 23. januar på Park Inn Hotel Oslo Airport.