Tor Jørgen Askim (NAML), Harry Bjerkeng (Nordisk Håndverksforum), Oddgeir Tobiassen (Rørentreprenørene Norge), Finn Bangsrud (MEF), Anne Hagen Bakken (Norges grønne fagskole – Vea) og Finn Andersen (MEF) har jobbet med utviklingen av fagskoleutdanningen “Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs”. Foto: Norges grønne fagskole - Vea

Lanserer nytt fagstudium i sirkulær vannhåndtering

I et nytt fagskolestudium i sirkulær vannhåndtering skal elever lære om utfordringer og muligheter i både anleggsgartner-, maskinentreprenør- og rørleggerbransjen.

Det er for lav rekruttering av ingeniører og fagutdannede innen vann- og miljøteknikk, melder Rørentreprenørene Norge i en pressemelding.

– Det er behov for flere kompetente folk på alle nivåer i alle deler av bransjen. NHOs kompetansebarometer og BNLs fremtidsbarometer viser at det er behov for kompetanse innen kommunalteknikk og VA nå og i kommende år, sier fagskolelærer Magnus Nyheim ved Norges grønne fagskole – Vea.

Sammen med MEF (Maskinentreprenørenes Forbund), RørNorge og Naml (Norsk anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører) har de utviklet studiet “Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs”.

De har også fått god støtte fra EBA og Nordisk Håndverksforum.

– Det nye studiet gir kunnskap til hvordan vannressursene kan gjenbrukes. Hagevanning, næring for planter, grønnsaker og ikke minst bilvask og andre formål som ikke krever forbruksvann av høy kvalitet er klare eksempler, sier direktør for kompetanse og utvikling Oddgeir Tobiassen i RørNorge.

Han sier de har samlet anleggsgartnerbransjen, maskinentreprenørbransjen og rørleggerbransjen til ett og samme studium. Målet er at bransjene skal lære av hverandres utfordringer og muligheter.

 – Vi kan finne helhetlige og bedre løsninger, der vi slår sammen løsningene fra de ulike fagområdene for å takle de samfunnsutfordringene vi har med vann, sier Tobiassen

De planlegger oppstart av utdanningen høsten 2020 og avventer godkjening fra NOKUT.

Studiet skal gå på deltid og er nettbasert. Rørentreprenørene Norge minner i pressemelding om at regjeringen som følge av koronautbruddet gir en ekstraordinær tilskuddsordning med formål om å styrke kompetanseutvikling i arbeidslivet.