Lanserer ny boligbase

Husbanken lanserte i dag en ny database for gode boligprosjekter.

Hovedformålet med den nye databasen som lanseres i dag er å formidle prosjekter med gode kvaliteter innefor Husbankens satsingsområder universell utforming, miljøvennlig boligbygging og byggeskikk og stedsutvikling.

- En av Husbankens viktigste oppgaver er å bidra til effektiv kunnskapsdeling og økt kompetanse innefor de boligpolitiske satsingsområdene blant våre samarbeidspartnere i byggenæringen og kommunene. Vi håper databasen skal utvikle seg til å bli et effektivt verktøy for formidling av gode eksempler til nytte og inspirasjon for alle som er opptatt av utvikling av boliger med gode kvaliteter, sier overarkitekt Lars K. Halleraker i Husbanken i en kommentar i forbindelse med lanseringen av den nye boligdatabasen.

Utbyggere og arkitekter kan selv legge inn prosjekter i databasen. Husbanken vil deretter vurdere prosjektene som er lagt inn og markere hvilke kvaliteter som skal være søkbare. Ved å krysskoble søkeord kan brukeren for eksempel finne fram til prosjekter med en bestemt type kvalitet, bygget i en valgt del av landet i en spesifisert tidsperiode. I basen vil det ligge opplysninger om blant annet tiltakshaver, arkitekt og byggeår, samt bilder, snitt, situasjonsplaner og typiske planer.

Databasen er utviklet av Husbanken i samarbeid med Siv.ark. MNAL Johan-Ditlef Martens, som også har vært prosjektleder.