Jubelscener fra Lillehammer i 1994. Lillehammer-ordføreren mener byen må være neste søkerby når idretten igjen er klar for å ta opp OL-ballen (foto: Tor Richardsen/Scanpix).

Lanserer Lillehammer som søkerby til nøkternt OL

─ Det er lettere å kombinere de to målene om nøkternhet og samfunnsutvikling med utgangspunkt i Lillehammer og nabokommunene, sier Lillehammer-ordfører Espen Granberg Johansen (Ap).

Granberg Johansen sier til avisa GD at Lillehammer må være neste søkerby etter at prosessen med å få OL til Oslo i 2022 har strandet for godt.

Lettest på Innlandet

─ Idretten skal vite at å kombinere de to målene om nøkternhet og samfunnsutvikling sannsynligvis er lettest å få til i Innlandet med utgangspunkt i Lillehammer og våre nabokommuner. Så må idretten ta stilling til når det er aktuelt å prøve igjen neste gang, sier han til avisa. 

Ordføreren sier han beredt til å snakke med idretten om temaet.

Det neste OL-arrangementet som skal avholdes, Ungdoms-OL i 2016, skal som kjent arrangeres i OL-byen fra 1994. Regionen har anleggsstrukturen og ikke minst erfaringen som kreves for et nøkternt OL.

─ Vi ligger i front når det gjelder vinteridrett og kommer til å gjøre det selv om det ikke blir noe OL i Oslo i 2022, fastslår han til avisa.

─ Saken er død og ferdig

En av OL-generalene fra 1994, Petter Rønningen, mener Høyre har gjort et klokt valg.

─ Folkets interesse var ikke stor nok. Jeg har til gode å se en god strategi for hvorfor Norge skal gå for et OL. I 1994 var det helt klare behov i Innlandet som skulle løses. Noen slik strategi har vi ikke sett denne gangen, sier han til GD.

Han har ikke tro på en ny, norsk OL-søknad i overskuelig framtid.

─ Saken er død og ferdig, sier han.