De nye kjørereglene fra BNL og Fellesforbundet skal legge til rette for en bransje som passer i alle livsfaser, uavhengig av kjønn. Fra venstre administrerende direktør Jon Sandnes i BNL, forbundssekretær Hege Espe i Fellesforbundet og tømrerlærling Marthe Andreassen i Backe Vestfold Telemark - her på en av Backes byggeplasser.

Lanserer kjøreregler for å få flere kvinner inn i byggenæringen

Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) har utarbeidet kjøreregler for byggenæringen. Hensikten er å sette en stopper for en utbredt ukultur og sørge for at næringen passer i alle livsfaser uavhengig av kjønn.

Byggenæringen er en mannsdominert næring med under to prosent kvinnelige fagarbeidere på byggeplasser og opp mot 9 prosent totalt.

– Fellesforbundet og BNL samarbeider om å få flere kvinner til å velge vår næring - både med å vise frem alle mulighetene, men også fjerne hindre på veien, sier administrerende direktør Jon Sandnes i BNL.

Han forteller at hensikten med kjørereglenene er å bevisstgjøre både ledere og ansatte, som bidrar til at flere kvinner velger byggenæringen.

–Gjennom kjørereglene krever vi nulltoleranse mot trakassering og økt bevissthet rundt språkbruk, bilder, kalendere og annet, som kan oppleves støtende for ett kjønn, enten det er på arbeidsplassen eller i sosiale sammenhenger, sier Sandnes.

Også Fellesforbundet  er tydelige på at det er på sin plass med en slik klargjøring:

– Vi har fått tydelige signaler fra kvinner i næringen om at det er behov for en slik bevisstgjøring. Vi må røske opp i en ukultur som fortsatt dessverre er gjeldende på mange byggeplasser, sier forbundssekretær Hege Espe i Fellesforbundet.

Samtidig peker hun på at det oppfordres til at bedriftene skal bidra til tilrettelegging for ansatte med omsorg for barn, både menn og kvinner, og sørge for tilfredsstillende garderobe- og toalettforhold.

– Et arbeidsmiljø som oppleves tøft for kvinner, vil oftest oppleves som tøft for menn også, avslutter Espe.

Her er kjørereglene:

- På arbeidsplassen skal vi alle bidra til nulltoleranse mot trakassering. Når trakassering avdekkes har alle et ansvar for å melde fra i tråd med bedriftens varslingsrutiner.

- Vi skal alle snakke sammen om hvilket språk vi benytter på arbeidsplassen. Vi skal ikke være med på eller akseptere diskriminerende humor.

- Vi skal alle bidra til å overholde bedriftens regler for akseptabel oppførsel, både på arbeidsplassen og i sosiale sammenhenger med kolleger.

- Vi skal alle unngå bilder, kalendere e.l. som kan oppleves støtende for ett kjønn, enten det er på arbeidsplassen eller i sosiale medier.

- Vi skal alle bidra til å tilrettelegge for ansatte med omsorg for barn.

- Vi skal alle sørge for tilfredsstillende garderobe- og toalettforhold, både for kvinner og menn.

- Vi skal alle bidra til å gjøre disse kjørereglene kjent på arbeidsplassen og være tydelige på konsekvenser ved brudd på disse.