Lånegarantiordningen for bedrifter forlenges ut året

Bankene kan ut året hjelpe norske bedrifter med en likviditetsutfordring etter at regjeringens lånegarantiordning ble forlenget tirsdag.

Forlengelsen kommer etter at ESA mandag godkjente dette. Finansdepartementet har nå fastsatt i forskrift at ordningen inntil videre forlenges til 31. desember.

Dersom usikkerheten i økonomien blir mindre, vil bankene i større grad være i stand til å ivareta levedyktige bedrifters likviditetsbehov uten statlig hjelp.

– Det er vanskelig å slå fast hvor lenge det vil være behov for ordningen. For å skape forutsigbarhet for både bedriftene og bankene, vil vi derfor informere om eventuelle endringer i god tid, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Lånegarantiordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor akutt likviditetsmangel som følge av koronaviruspandemien.

20. mai hadde bankene gitt rundt 2.700 lån gjennom ordningen, og samlet hadde de lånt ut rundt 8,3 milliarder kroner.