Landøya skole og flerbrukshall

Veidekke er ikke i tvil om at det gode samarbeidet i pris- og designkonkurransen var avgjørende for resultatet når Asker kommunes nye ungdomsskole nå står ferdig.

Fakta

Sted: Landøya, Asker

Prosjekttype: Ungdomsskole, 8. til 10. trinn

Bruttoareal: 9.500 kvadratmeter

Byggherre: Asker kommune

Prosjekt- og byggeledelse: Roar Jørgensen

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Kontraktsum eks. mva.: 210 millioner kroner

Arkitektur: Terje Grønmo Arkitekter

LARK: Grindaker

Rådgivere: RIB prefab: Norske Bæresystemer l RIB betong: Will Arentz l RIB Geoteknikk: Golder Associates l RIBR: Fokus Rådgivning l RIAKU: Asplan Viak l RI Energi: Multiconsult l ITB teknisk rådgivning: Itech l RIV: Rambøll l VA utvendig: VA Consult l RIE: ECT

Underentreprenører og leverandører: Elektro: Krøderen Elektro l VVS: Vito l Taktekker: Bjørn Schramm l Glass og aluminium: Glassteam l Heis: Otis l Veggelementer: Ringsaker Takelementer l Sportsutstyr og gulv: Egas l Grunn- og utomhusarbeider: Kjeldaas l Bæresystem: Norske Bæresystemer l Innervegg/ Glassmontasje og systemhimling: Bærum Byggmontering l Gulvbelegg: ATG l Maler: EP Bygg l Mur/puss/flisarbeid: Mjøndalen Mur og Puss l Trapper/rekkverk: Midthaug l Kjøkken: Krogsæther l Solavskjerming: Nerli Gruppen l Lås og beslag: Dorma Kaba l Betong og sparkel: Gauksås gulvstøp l Branntetting: Firesafe l Sceneteknisk utstyr: Bravo AV l Maskiner og diverse utstyr: Ramirent

Den nye ungdomskolen erstatter den gamle etter hvert utrangerte skolen fra tidlig 1970-tallet. Behovet for svømmehallen som lå der, forsvant med etablering av ny Holmen svømmehall i 2017.

– Kapasiteten på skolen var sprengt. To tredeler av den gamle skolen var plassert i brakker ned mot veien. Mulighetsstudien som ble utarbeidet konkluderte med at det var mulig å bygge en seks-parallell skole med en flerbrukshall. I et eventuelt trinn 2 var det i bakkant muligheter for å etablere enten en barneskole eller barnehage, sier Asker kommunes prosjektleder Lars Hanstensen.

I tillegg til egne ressurser har kommunen brukt Roar Jørgensen til prosjektassistanse og som SHA-koordinator.

Samspillsfase

Etter at pris- og designkonkurransen ble vunnet av Veidekke Entreprenør sammen med Terje Grønmo Arkitekter, gikk prosjektet over i en samspillsfase med Asker kommune og brukerne. Runar Berg var Veidekkes prosjekt

utvikler i pris- og designkonkurransen og prosjekteringsleder i utførelsesfasen.

– Ved å være med fra starten, tegne det og være med på prising, får man både et eierskap og en inngående kjennskap til prosjektet. Ved å tegne og prise sjøl, står man vesentlig friere, samtidig som samspillet gjør at vi er mer fortrolig med forventninger til hverandre, understreker Berg.

– Rom- og funksjonsprogrammet var så konkret at det var forholdsvis lett å tegne det ut sier hun.

En forutsetning for kommunen var at skolen og flerbrukshallen skal være en sosial- og læringsarena for et mangfold av brukere. Hele anlegget skal nyte godt av sambruk mellom skole, kultur og idrett, og være en ressurs for nærmiljøet. Det skal være et nærmiljøanlegg for kulturlivet på kvelder og i helger, mens flerbrukshallen skal fungere etter ordinær skoletid. Men med mange brukere er det naturlig nok mange behov og ønsker.

– Utfordringene i samspillsfasen er å holde de økonomiske rammene under kontroll. Man må sette rammer for hva man kan endre, ellers eser prosjektet ut, og pengesekken går tom, poengterer Berg.

Rambøll Norge har vært Rådgiver ventilasjon for Landøya skole og flerbrukshall, der all VVS-prosjekteringen er gjort i Revit.

‒Varme og ventilasjonsberegninger er utført i Excel, forteller senior ingeniør Roald Jean Meyer. ‒ Med Excelmacroer og Dynamoscript er alle beregninger overført til modellen for alle rom. Dette bidro til generering av komponentlister på romnivå med svært nyttig informasjon som entreprenørene fikk benyttet. Som rådgiver ble Landøya skole både lærerikt og spennende, sier Meyer.

Sikre gode kvaliteter

Vibeke Engene i Terje Grønmo Arkitekter forklarer at med en enkel kravspesifikasjon som utgangspunkt – i kombinasjon med en totalentreprise – er det viktig, men også utfordrende, å sikre at gode kvaliteter ivaretas. Dagslysforhold i skolens indre soner, gode materialer i områder med høy brukerfrekvens, og gode rom med interne visuelle forbindelser som skaper et godt, variert og inspirerende læringsmiljø.

Inkludert flerbrukshallen på 2.400 kvadratmeter, er skolen på 9.500 kvadratmeter.

– Tomta er lang og smal, og for å innfri programmet måtte deler av bygget bli fire etasjer høyt. Skolen er plassert slik på tomta at uteoppholdsområdet mot sør og vest er optimalisert. Den ligger i overgangen mellom to terrengnivåer slik at atkomst til øverste utomhusområde ivaretas også via bygget, forklarer Engene.

Den nye skolen er altså trukket ned mot veien, er fundamentert på stålkjernepeler, og står på en selvbærende betongplate. Første etasje er plasstøpt, mens det fra dekket mellom første og andre etasje og opp er prefab-bygg med stål og hulldekker.

– For å komme i mål var vi avhengige av å bruke prefabrikkerte ytterveggselementer med vinduer og solskjerming, som bare skulle løftes på plass. Enkelte av dem er veldig høye. De har en vertikal lengde på opptil 14 - 15 meter, men vi sparte mye tid, sier Veidekkes prosjektleder Eivind Jonassen.

Fasadene består av malmfurukledning med noe tegl i sokkelen.

Skolen er bygget med passivhuskrav, og oppnådde et lekkasjetall på 0,24.

Skolen har en enkel organisering, som er viktig for orienteringen. En hovedakse med tilliggende hovedfunksjoner, som undervisningsfløy, fellesarealer med storstue og bibliotek, administrasjonsdel og flerbrukshall.

Storstua ligger til høyre for hovedinngangen, og fungerer som kantine på dagtid. Storstua har en enkel scenefunksjon, men dørene inn til musikkavdelingen kan åpnes slik at det blir en stor, dyp scene. Det finnes også en Black Box som fungerer som undervisningsrom / auditorium i skoletiden.

I et småvillaområde skapte bygget i planleggingsfasen noen reaksjoner, selv om skolen er plassert på den nederste delen av tomta.

– Vi har forsøkt å komme naboene i møte. Det er senket betydelig i forhold til rammetillatelsen, og det er også krympet inn i forhold til avstand til grense, sier Berg om den nye skolen som er blitt en etasje høyere enn det den gamle skolen var.

Et godt samarbeidsklima

– Her har det ikke vært snakk om å ri endringer, men å finne løsninger i en tidligfase, for å kunne gjøre det som kommunen ønsker. Byggeprosessen har gått bra, vi har fått til en fin løsning takket være alles innsats, og måten Asker kommune har håndtert oss. Vi har kunnet konsentrere oss om å bygge, i stedet for å krangle, oppsummerer Berg.

Det er prosjektleder Jonassen enig i.

– Det som skiller dette prosjektet fra andre, er samarbeidet med byggherren, sier han.


Flere prosjekter