Mandag kveld ble det gjennomført vellykket testing av den nye skinnegangen mellom Brynseng og Høyenhall. Dermed var alt klart for åpning av banen tirsdag morge. Foto: Sporveien
Mandag kveld ble det gjennomført vellykket testing av den nye skinnegangen mellom Brynseng og Høyenhall. Dermed var alt klart for åpning av banen tirsdag morge. Foto: Sporveien

Lambertseterbanen ferdig oppgradert

Siden 18. mai har Sporveien jobbet med infrastrukturen på Lambertseterbanen. Tirsdag morgen var T-banen tilbake i ordinær trafikk på linje 4, med nye skinner og oppgradert infrastruktur på deler av strekningen.

– For Sporveien markerer åpningen av Lambertseterbanen et vellykket første steg for sommerens omfattende arbeider på T-banestrekningen mellom Brynseng og Hellerud, sier Thor Georg Sælid, konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien, i en pressemelding.

De siste ukene har Sporveien blant annet erstattet en sporveksel rett etter Helsfyr mot Brynseng, og fjernet en midlertidig sporforbindelse og erstattet denne med nye skinner på Lambertseterbanen på strekningen fra Høyenhall til Bryn bru, i retning Brynseng stasjon.

– Den midlertidige sporforbindelsen har muliggjort ordinær T-banetrafikk på Østensjø- og Furusetbanene det siste året, imens det har blitt jobbet med rivningen av den nær 100 år gamle Bryn bru, støp av ny bru over Østensjøveien og de pågående arbeidene med den nye T-banetunnelen på Østensjøbanen, skriver Sporveien.

– T-banen i Oslo frakter over 400.000 reisende hver eneste dag, og det er dermed klart at den betyr svært mye for mange som reiser kollektivt i byen vår. Jeg er derfor glad for at de første arbeidene Sporveien nå har gjennomført i sommerens stengeperiode på T-banen er vellykket og at vi nå kan gjenåpne dette populære og miljøvennlige kollektivtilbudet for de reisende, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Sirin Stav, i meldingen.

Mens Lambertseterbanen nå er åpen igjen, fortsetter arbeidet med å bygge ny trasé for Østensjø- og Furusetbanen gjennom nye Hellerudtunnelen og opp til Hellerud T-banestasjon. Det pågår nå sprengningsarbeid ved tunnelens østre portal for å bygge den nye og moderne traseen som har bedre stigningsforhold og mindre svinger enn den 100 år gamle trikketraseen som erstattes.

– For Sporveien markerer åpningen av Lambertseterbanen et vellykket første steg for sommerens store arbeider mellom Brynseng og Hellerud. Norske forbrukere kåret nylig Sporveien T-banen til Norges mest bærekraftige virksomhet, noe vi er svært stolte av. Det forplikter også Sporveien til å hele tiden videreutvikle og forbedre det produktet vi leverer til hundretusenvis av reisende hver dag. Den nye traseen mellom Hellerud og Brynseng blir en kraftig forbedring for mange av disse når også Østensjø- og Furusetbanene står klare i høst, sier Sælid i Sporveien.