Lakkegaten 19-23

Lennart Helin, medeier i totalentreprenør Strukta.
Oslo Brannsikring

I enden av Hausmannsgate på Grønland står et nytt, moderne kontorbygg oppført av en ny entreprenør i Norge. YS og Tines hovedkontor i Oslo, er entreprenørfirmaet Struktas første totalentreprise, med en kontraktssum på 240 millioner kroner.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Kontorbygg

Entreprisekostnad eks mva:
240 millioner kroner

Bruttoareal: 15.000 kvm

Byggherre: Nordbygate 1

Totalentreprenør: Strukta

Arkitekt: To pluss To arkitekter

Interiørarkitekt: Zinc

Landskapsarkitekt: Dark Arkitekter

Rådgivere: RI-B: Kjell Ludvigsen l RI-V: DeltaTek l RI-E: Oslo Elprosjektering l RI-Akustikk: Brekke & Strand l RI-Geo: Multiconsult l RI-Brann: Egil Berge l Bygningsfysikk / miljø: Norconsult

Underentreprenører/leverandører: Materialer: Optimera l Omlegging VAV: Veflen Entreprenør l Stillas: Byggesystemer l Graving: Håkanes Maskin l Spunt: Kynningsrud l Pel: Holt Risa/ Seabrokers l Betongarbeider: Stenseth & RS Entr. l Råbygg: Spenncon l Glassfasade / persienne: Profilteam l Rør: Eriksen & Jensen l Ventilasjon: Klima & Bygg l Elektro: A/S Elektrisk l Heis: Reber Schindler Heis l Løfteplattform: HK-Service l Oppmåling: Asker Oppmåling AS l Tømmerarbeider: Indianbygg l Systemvegger: Moelven Nordia l Himlinger: Bærum byggmontering l Taktekker: Follotak og vedlikehold l Teppefliser i belegg: Intep l Mur og flis: Mjøndalen Mur og Puss l Branntetting: Oslo brannsikring l Blikkenslager: Sigfred Bentzen l Malearbeider: Criab Maleri l Låsesystemer: Kaba Møller Unndal l Minikjøkken: HTH l Kantinekjøkken: Myhrvold storkjøkken l Kjerneboring: Mimax l Foldevegger: Saxi Produktere l Rekkverk: Jotne Ankers l Stål- og tredører: Daloc l Inngangssperre: Boon Edam l Resepsjonsdisk: Buskerud Trevare l Gulvsparkel: EuroGulv

Fire prosjektledere fra NCC dannet i januar 2012 entreprenørfirmaet Strukta. Samme vår startet firmaet sin første store total-
entreprise for Nordbygate 1 i Lakkegata på Grønland i Oslo.

Der hvor det før stod en parkeringsplass og et gammelt næringsbygg, har en lys og moderne kontorbygning på totalt 15.000 kvadratmeter, og med 600 arbeidsplasser vokst frem. Bygget er funda-
mentert til berg med stålkjernepeler, og kjeller er utført i plasstøpt, vanntett betong. Resten av råbygget består av prefabrikerte elementer i stål og betong.

Fasaden består av elementer bestående av alucobond, aluminium og glass i en størrelsesorden mellom 8 og 10 kvadratmeter. Disse er løftet opp med kran, og montert fra innsiden uten bruk av stillas. På denne måten blir fasaden hengende utpå bygget som ett stort element.

– Takket være denne løsningen, unngår man kuldebroer og får et tett og fint bygg, forteller Lennart Helin.

Starter sterkt
Helin, som er en av fire medeiere i Strukta, forteller at byggeprosjektet i Lakke-
gata har vært en stor suksess.

– Det har gått helt etter planen. Bygget ferdigstilles til riktig tid og med en god kvalitet, uten alvorlige skader. Bygget ble overlevert 13. desember 2013.

I tillegg til 600 arbeidsplasser huser Lakkegaten 19-23 en barnehage på 300 kvadratmeter som åpnet 3. februar i år, trimrom med badstue og garderober, samt parkeringsplasser i kjeller.

– Bygget ligger nært kollektivknutepunktene Grønland stasjon, Oslo S og Galleri Oslo, som hovedstadens bussknutepunkt. I tillegg ligger e tparkeringshus vegg i vegg med oss, så det var ikke så stort behov for parkeringsplasser, forklarer Knut Amundsen i byggherre Nordbygate 1, som er aksjeselskapet for utbyggingen.

Knutepunkt
Amundsen forteller at Attivo Eiendomsutvikling, som står bak Nordbygate 1, fattet interesse for tomten da den ble lagt ut for salg, nesten ferdig regulert.

– Det var en tomt vi følte vi kunne håndtere på en grei måte, og det er et interessant sted med gode kommunikasjonsmuligheter, hvor vi tror på god utvikling fremover.

Å engasjere en ny entreprenørbedrift, forteller Amundsen, hadde Attivo ingen betenkeligheter med å gjøre.

– Vi har vært kjempefornøyde med Strukta, og dette er personer vi har samarbeidet med siden tidlig på 2000-tallet, så det var ikke noen tvil fra vår side, sier han.

Solid samarbeid
Prosjekteringsleder Lennart Helin forteller at han også har opplevd et godt samspill på prosjektet mjøndalellom entreprenør, byggherre, underentreprenører og leverandører.

– En av tingene vi vi vil satse på, er samspillskontraktmjøner, samt å skape et solide team med seriøse aktører.

Bygger videre
Helin vedgår at det er en litt annen hverdag å være medeier under en byggeprosess.

– Det blir ikke noe særlig mere jobbing en det vi har vært vant med fra tidligere. Men noe hektisk er det på en byggeplass uansett.

Logistikk har ifølge Helin, vært en utfordring på prosjektet, på grunn av en sentralt beliggende, og dermed litt trang tomt. Men han forteller at også dette har gått svært bra.

– Prosjektet har gitt oss i Strukta mersmak, og vi vil satse fremover på både nærings- og boligprosjektet i Oslo-området, sier han.

Strukta-eierne informerer om at entreprenørbedriftens neste to oppdrag blir boligprosjekter.


Flere prosjekter