Prosjektleder Magnus Dæhli i Betonmast Asker og Bærum (fra venstre) , prosjekteringsleder Finn Strømsvik i Betonmast Asker og Bærum, produksjonsleder Magne Larsen i Betonmast Asker og Bærum, innovasjonssjef Magnus Bjørndal Jacobsen i Betonmast og innovasjonsleder Sander Felberg i Betonmast Asker og Bærum. Foto: Betonmast
Prosjektleder Magnus Dæhli i Betonmast Asker og Bærum (fra venstre) , prosjekteringsleder Finn Strømsvik i Betonmast Asker og Bærum, produksjonsleder Magne Larsen i Betonmast Asker og Bærum, innovasjonssjef Magnus Bjørndal Jacobsen i Betonmast og innovasjonsleder Sander Felberg i Betonmast Asker og Bærum. Foto: Betonmast

Lager 3D-modeller av byggeplassen med kamera på tårnkrana

Betonmast og Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) tester ut kranmonterte kameraer for å generere daglige 3D-modeller og ortofoto av byggeplassen.