Jon Helsingeng leder energistyringsselskapet Eatons virksomhet i Norden. Foto: Eaton

Lader batteriene for en mer elektrifisert hverdag

Batterilagring i bygg eller på byggeplass åpner for smartere og mer utstrakt bruk av elektrisitet både på byggeplasser og i ferdige bygg.

Denne artikkelen er hentet fra Byggeindustrien nr. 7 i 2021.

Ved byggingen av Kranen sameie i Damgårdssundet i Bergen bidrar en container full av batterier til å elektrifisere byggtørking, oppvarming og annet elektrisk utstyr på byggeplassen. Byggeprosjektet og battericontaineren er en del av et Pilot-E-prosjekt i regi av byggherre BOB, entreprenør Backe, energistyringsselskapet Eaton, samt Cramo, Åsen & Øvrelid, ARKA, Kongsberg Digital, BKK Nett og BKK Varme og Høgskulen på Vestlandet.

– Endelig kan vi være med på å ta første steg i retning utslippsfrie byggeplasser. Batteriet på byggeplassen til Kranen Sameie gjør oss i stand til å nå våre bærekraftmål. Vi er glade for at vår entreprenør Backe legger til rette for å teste batteri i tørkeprosessen på BOBs boligprosjekt, sa Kenneth Nielsen i boligbyggelaget BOB i en pressemelding tidligere i år.

– Bruk av battericontainere er helt avgjørende for å kunne elektrifisere byggeplasser. Strømnettet alene har rett og slett ikke kapasitet til å håndtere energimengden som kreves. Et viktig poeng er at battericontainere kan flyttes. Når byggeprosjekter ferdigstilles og strømbehovet avtar, kan batterier gi ekstra kapasitet til nye byggeprosjekter. Dermed reduseres behovet for svært kostbare investeringer i strømnettet, kommenterte Per Anders Løkke i Eaton i meldingen.

Nettverksbygging

I tillegg til Pilot-E-prosjektet i Bergen har det internasjonale energistyringsselskapet de siste tre årene levert flere pilotinstallasjoner av energilagringsenheter og styringsverktøy til forskjellige bygg i det norske markedet. Det er tross alt ikke bare grønne byggeplasser som har behov for strøm.

– Dette er et globalt marked, og i resten av Europa har man kanskje større incentiver på grunn av høyere strømpriser og mer ustabil energitilførsel på grunn av større andel sol- og vindkraft, som er væravhengig. Likevel er vi langt fremme i Norge med høy grad av elektrifisering basert på ren vannkraftenergi, sier Jon Helsingeng, som leder Eatons virksomhet i Norden.

Helsingeng varsler om at forbrukstopper på strømnettet kan gi høye strømregninger, men også føre til overbelastning på nettet og i ytterste konsekvens full strømstans.

– Det elektriske nettet får problemer fremover, og da spesielt på grunn av billading. Hvis alle personbiler i Norge blir elektriske, omtrent 2,1 millioner biler, vil det utgjør en økning på bare fem til syv prosent på strømbehovet, men hvis alle skal lade samtidig, vil strømtoppene bli problematiske. I tillegg forventer vi også et høyere strømforbruk fra eksempelvis oppvarming og kjøling når regler mykes. Elektrifisering gir også billigere løsninger, sier han.

Eaton kan levere energilagringsenheter med både nye batterier og gjenbrukte elbil-batterier fra Nissan Leaf. Løsningen lagrer og styrer energien i bygget på en intelligent måte, og er koblet opp mot hovedtavlen i bygget, elbilanlegget og et eventuelt solcelleanlegg. På den måten kan enheten lagre solstrøm og hente strøm fra nettet når prisene er lave.

Systemet kan også brukes for å selge energi tilbake på nettet eller tilby avlastning med batterilagret energi for å trygge strømnettet, opplyser Helsingeng.

Historisk topp

Seksjonssjef Torfinn Stulen Jonassen i seksjon for regulering av nettjenester hos Reguleringsmyndigheten for energi i NVE, bekrefter overfor Byggeindustrien at batterilagring er et alternativ for byggeiere som ønsker å få ned effektbruken og kostnadene.

– Når jeg sier effekt, snakker jeg om samtidig bruk av strøm, altså antall kilowatt, ikke kilowattimer, som måler energiforbruket. Ved hjelp av batterier kan du klare deg med mindre kilowatt selv om energiforbruket er like stort som før. Dette kan ha betydning for utbyggere, ettersom man må betale nettselskapet for de nødvendige oppgraderingene som må gjøres på strømnettet for å håndtere økt effektbruk fra nye bygg. De fleste store bygg betaler en effekttariff til nettselskapet, og batterier kan bidra til å få disse kostnadene ned, men det er en kostnadsvurdering hver enkelt byggeier må ta, sier Jonassen.

NVE-kollega Ane Brunvoll, som er seksjonssjef for energibruk og teknologier i direktoratet, bekrefter også at vi går mot en mer elektrifisert fremtid og en generelt økende strømbruk i Norge, blant annet på grunn av mer elektrifisert industri- og transportsektor, samt fremveksten av nye næringer. Hun understreker dog at deres framskrivninger peker mot at den totale energibruken i bygninger kommer til å gå ned.

– Selv om antall folk og antall kvadratmeter går opp, vil byggene bli mer energieffektive i tråd med hva de tekniske forskriftene krever. Frem til nå har også effektbruken fulgt strømbruken, selv om vii ikke kan si noe om det kommer til å fortsette i fremtiden. Både strømbruk og effektbruk har økt parallelt frem til nå, med Norges største effekttopp noensinne under kuldeperioden i februar i år. Alt i alt bør det være et stort marked for energistyring fremover, konkluderer hun.